Ünlü sosyal medya fenomenlerine dava açıldı
Devlet fırsatçıların ensesinde:: 81 bin 666 ürün denetlendi!
Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğü ve son sözleri ortaya çıktı
'Tüm Yahudilerin ölmesi gerekiyor' diye bağırarak ...
“Para kazandınız” diye arayan olursa dikkat!
DENK'İN GÜNDEMİNDE

DENK'İN GÜNDEMİNDE


Türk vatandaşların mal varlığını araştırmasının ayrımcılık olduğunu belirten DENK Partisi Milletvekili Selçuk Öztürk, konuyu Hollanda Sosyal İşler Bakanlığı'na taşıdı. Videohaber

Karakter Boyutu:

Hollanda’da belediyelerin sadece Türk vatandaşların mal varlığını araştırmasının ayrımcılık olduğunu belirten DENK Partisi Milletvekili Selçuk Öztürk, partisinin Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı’ndan bu konuda alınacak önlemler ve yaptırımlar ile ilgili harekete geçmesini istediğini açıkladı.

DENK Partisinden Selçuk Öztürk yayımladığı basın bildirisinde Eindhoven ile Almelo belediyesinin sadece Türklerin yurtdışındaki mal varlıklarının araştırılmasını mahkemelerin haksız bulmasını hatırlatarak, " sadece Türkleri araştırmak ayrımcılıktır" dedi.

Selçuk Öztürk DENK’in Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda harekete geçmesini istediğini bildirdi.

Öztürk’ün basın bildirisi:
PERSBERICHT: 21 november 2017
Öztürk: “Gemeenten mogen Turkse Nederlanders niet discrimineren”
Den Haag – Onlangs werden de gemeenten Almelo en Eindhoven door de Centrale Raad van Beroep op de vingers getikt. Beide gemeenten gingen flink in de fout door alleen Turkse Nederlanders te controleren op vermogen in het buitenland. Gegevens van deze mensen werden, door deze gemeenten, maar ook door de gemeenten Venlo en Venray, ook nog eens op een onrechtmatige wijze verkregen. DENK diende hierover Kamervragen in aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De gemeente Almelo onderzocht bijstandsgerechtigden die zelf, of waarvan de ouders een meervoudige nationaliteit hebben op vermogen in het buitenland. Het ging in totaal om 238 gevallen. Uiteindelijk werd gekozen om alleen onderzoek te doen bij 20 bijstandsgerechtigden met de Turkse nationaliteit.
Bij de uitvoering van deze controles werden ook strafbare handelingen verricht. Externe bureaus werden ingeschakeld voor de uitvoering van de controles op uitkeringen, zoals het bedrijf Bureau Buitenland. Zij schakelden een advocaat in om informatie bij het Turkse kadaster te verkrijgen. Dit is echter in strijd met Turkse wetgeving en zelfs strafbaar. De Turkse Wet Bescherming Persoonsgegevens ziet er op toe dat persoonsgegevens niet aan het buitenland mogen worden verstrekt zonder expliciete toestemming van betrokkenen. Hiermee is wellicht sprake van onbehoorlijk bestuur, omdat dit plaatsvond op initiatief van een Nederlandse gemeente.
Niet alleen Almelo en Eindhoven handelden laakbaar. Ook de burgemeesters en het College van B&W van Venlo en Venray hebben de bewuste advocaat een volmacht en machtiging gegeven voor handelingen die in strijd zijn met de Turkse wet, ofwel een vrijbrief om de wet elders te overtreden.
DENK vraagt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het handelen van de betreffende gemeenten stellig te veroordelen. Ook wil DENK weten welke maatregelen er genomen zullen worden bij de Rijksoverheid en gemeentelijke overheden om discriminatie bij controles op uitkeringen uit te sluiten. Daarnaast zouden alle gemeenten geattendeerd moeten worden op het feit dat de werkwijze om controles op uitkeringen uit te besteden aan private parttijen als Bureau Buitenland in strijd kunnen zijn met buitenlandse wetgeving.

OTAMATİK BİLGİ TRANSFERİ

Türkiye'deki mal varlıklarını araştırma konusunu mahkemelerin aldığı kararlarla birlikte daha önce okurlarıyla payşaşan Gazeteniz Ufuk, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek Otamatik Bilgi Transferi Antlaşması'nı da yakından takip ediyor.

İlerleyen günlerde binlerce mağdurun oluşabileceği bu yasayla alakalı, Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Murat Yakar ile temesa geçen Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar Avrupalı Türklerin sesi olup Kanal 7 Avrupa ekranlarında defalarca yetkililere seslenmişti.

İŞTE ONLARDAN BİRİ DAHA
Ekranlarda konuyu bir kez daha gündeme getiren Erhan Nacar her ne kadar bizlerden sürçü lisan ile, "Belçika'da yayım yapan" diye bahset se de konuyu gündeme alan basın organlarının azlığından dem vurması dikkata şayandır.
Tarih: 28.11.2017

Kategori : Manset

1557


Bu kategorideki diğer haberler: