SOSYOKRİTİK
Nejat SUCU

Türkiye’de E - DEVLET Hollanda’da ( DİGİD’Lİ ) günler

Biz istesekte, istemesekte DigiD ‘li günlerimiz 1 Nisan 2003 yürürlüge giren yasayla, (koppelingswet ) Hollanda’da kurumlar arasında bilgi deĝişimi olanaklı kılındı.

Çeşitli saĝlık problemleriyle boĝuşan ilk nesil göçmenlere bu uygulamalar, stres yaparak sıkıntı ve eziyet vermektedir. Ancak bazı gerçekleri deĝiştirmeye güçümüz yetmediĝine göre, o zaman gerekli önlemleri almak ve bizlerin yüklerini azaltacak sosyal danışmanlık ve ev ziyaret projelerini yaşama geçirmek gerekir.

Bunun yanında yaş sınırı olamadan her kişiye bilgisayar kullanımını öĝretmek, bizlerin ve Hollanda'daki Türkler’in STK’ların görevi olmalıdır. Kurumlardakı kendi bilgilerimizi sorgulamak ve gerekli olan başvuru işlemleri başlatmak ve takip etmek mümkündür. Daha geniş bilgi ve başvuru için; www.DigiD.nl

DigiD ve Türkiye’de Yaşayan Hollanda’lılar
Türkiye’de ve yurdışında yaşayan Hollanda tabiyetine sahip olanların da işlemlerin hızlı takibi ve iyi bir sonuç alınması için DigiD kullanmaları mümkündür.

DİJİTAL BİLGİ BANKASI (HET DİGİTAAL KLANTDOSSIER)

2007 ‘den bu yana üzrerinde çalışılan, Dijital Bilgi Bankası, E Devlet Şifresi, Mobil İmza, Eloktronik İmza, uygulamaları Hollanda’da, İş Kur, belediyeler, Vergi Dairesi, Bankalar, Hasteneler, Saĝlık Sigortaları, Bakanlıklar, Tapu ve Kadostro, Sigortalar, Emeklilik Sandıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) ve UWV (İş Kur ve Sosyal Yardım Kurumları) gibi kuruluş ve kurumların katılımı gerçekkleşmiş olup, her geçen gün katılan özel ve tüzel kurulaşları görmek mümkün.

WWW.DIGID.NL

DigiD denen kısaltma, dijital kimlik olup, özel bir kişiye aittir. DigiD kullanıcı isminden (gebruikersnaam) kullanım ve giriş kodlarının (wachtwoord) birleşiminden oluşmaktadır. Bunun için bir www.digid.nl İnternet adresinden başvuru yapmanız gerekmektedir.

Yaptıĝınız başvurudan ortalama bir kaç gün sonra kullanibilinir hale gelmesi için, işlemek oyma şifresini (activeringscode ) ev adresinize postayla alırsınız ve bu kod ile size belirtilen sürede DigiD ‘nizi aktif ve kullanılır duruma getirmeniz gerekmektedir. Kullanıma başladıktan
sonra, kendi kullanma şifresi ve sisteme giriş kodu (wachtwoord) denen kodlarını kendiniz deĝıştirebilirsiniz. Bu işlemlerde sonra DigiD kodlarınızı şu kurumlar için kullanabilirsiniz.

Uygulamaya başlayan kurumlar;

• Belastingdienst: Vergi Dairesi, www.belastingdienst.nl
• Vergi başvurusu yapabilirsiniz. DigiD ile vergi iadesini, Hastalık Sigortası İadesini (Zorgtoeslag) ve Kira Yardımı İadesini (huurtoelslag ), Kinderopvangtoeslag (Çocuk Bakım Yardımı İadesini) ve diĝer vergi iadelerinin başvurularında bulunulması.
• UWV Werkbedrijf, İş Kur ve Sosyal Yardım Kurumları,www.werk.nl ve www.uwv.nl .
• İssiz olarak kendinizi www.werk.nl ‘nin İnternet sayfasıyla bir ödenek için veya başka bir iş için başvuru yapabilirsiniz. Bir is veya İssizlik Ödeneĝi WW başvurunuz mümkündür.
• Dienst Uitvoering Onderwijs, Öĝrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, www.duo.nl
• Öĝrenciler,Öĝrenim ve Kredi Yurtlar Krumundaki bilgilerini kontrol edip, öĝrenci burslarının hesaplarına ödenip ödenmediĝini kontrol edebilmektedirler. Almış bulundukları bursları ile ilgili deĝişiklikleri internet aracılıyla bildirmeleri mümkündür.
• Sociale Verzekeringsbank (SVB) Sosyal Sigortalar Kurumu, www.svb.nl
• Sosyal Güvenlik Kurumunda,kişiler, Çocuk Parası (AKW)başvurusu yapabilirler ve Emeklilik Ödenekleri(AOW) ,Dul ve Yetim Çocuklar Ödeneĝi (ANW) ile ilgili başvuru ve deĝişiklikleri SVB Bankasına bildirmeleri mümkündür.
• Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV): İşveren Sigortalar Kurumu, www.uwv.nl
• İssizlik ödeneĝi başvurusu yaptınız www.werk.nl ‘den UWV Werkbedrijf ‘e ye kayıt yaptırdınız vede daha hızlı bir işlemlerin olması için bilgilerinizi kontrol edip tamamlayabilirsiniz.
• Organ nakli yasası ile ilgili seçim,www.donorregister.nl
• E Devlet uygulamsı; www.mijnoverheid.nl
• Kadaster: Kadostro, www.kadaster.nl
• Tapu ve Kadostro,imar planlarında yapılan deĝişiklikler ile ilgili bilgileri,DigiD aracılıĝıyla öĝrenme itiraz etme imkanını sunmaktadır.
• Gemeenten:Belediyeler , www.gemeente.nl
• Her belediyenin kendi internet sayfası bulunmaktadır.
• Her geçen gün bir çok belediye DigiD uygulaması kervanına katılmakta olup, Adli Sicil Kaĝıdı, Nüfus Kayıt Örneĝi ve Doĝum Belgesi gibi bir çok belge belediyelerden DigiD kodu ile istemek mümkün olabilmektedir. Bunun yanında Emekli sandıkları, hasteneler, eczaneler, su idareleri, belediyelerin vergi kurumları, saĝlık sigorta kurumları ve www.mijnpensioenoverzicht.nl gibi emekli sandıkları bilgi banklarındaki özel bilgilerimize DigiD şifresi ile ulaşılması mümkündür.

Türkiye’de E-devlet Şifresi

e-Devlet kamu kurum ve kuruluşları ile olan işlemlerin internet üzerinden yapılabilmesine imkan verir. Bu işlemlerin yapılabildiği platform olan e-devlet kapısı ise tek bir noktadan erişim yapılmasına olanak sağlayan internet sitesidir. e-Devlet Kapısına tek bir adres üzerinden erişilebilir: turkiye.gov.tr .

E-devlet kapısının kullanılabilmesi için bazı bilgilere gereksinim vardır. Bunlar T.C. kimlik numarası bilgisi, şifre, mobil imza, internet bankacılığı gibi bilgi ve araçlardır. E-devlet kapısından yapılabilecek olan bazı işlemler şunlardır: Ödeme işlemleri , bilgilendirme hizmetleri, entegre elektronik hizmetler, kurum ve kuruluşlara kısa yollar.

Ayrıca kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı ile sağlanmaktadır.

E-devlet Şifresi Alma

15 yaşını doldurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları e-devlet şifresi için şahsen başvurarak PTT merkez müdürlüklerinden ya da yetkili şubelerden şifre alabilir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ise e-Devlet şifrelerini yurt dışındaki elçiliklerden ve konsolosluklardan temin edebilirler

Sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve PTT'den aldığınız şifreyi kullanmak gerekiyor..
Daha güzel bilgilere ve günlere kavuşmak umuduyla,

Yazdır | Kapat