Bosna'dan Bakış
Metin BOŞNAK

Yabancılık hissi

Yabancı kimdir? Yabancılık hissini neden duyarız? Kime yabancıyız?

İnsana mı çevreye mi, hayata mı kendimize mi?

İnsanın kendine yabancılaşması, ‘atılma' öncesinde başlıyor.

Dünyaya atılmadan önce, kendini tanıma ve yabancılaşma beraber oluyor.

Ve aslında insan, ‘karşı' cinsi tanıdıkça kendine yabancılaşıyor.

Yani karşıdaki insanı cins ve cinsiyet olarak görmeye başlayınca.

Hâsılı, geldiğimiz dünyanın yabancılığı, erkek-kadın arasındaki bilmelerle biraz unutuluyor. (‘Erkek-kadın arasındaki bilmeler' ibaresi yerine, başka bir ibare kullanır mısınız hocam?) BİRAZ DİLİ ZORLAMAK İSTEDİM…

Ve Rahim olandan atılmakla başlayan bir süreçtir bu.

Cennetin kendisi bir cenin büyüten yapıyken, dünyada rahimden atılma ile tekrar ediyor kendini.

‘Cenin' dediğimiz varlık minyatürü anne karnındayken ‘cennette' hissediyor.

Ondan dolayı cennet ve ceninim (ceninin) kelime kökleri aynı. TAMAM

Cenin kaldıkça cenneti özleriz.

O nedenle her bebek bize cenneti, onun kokusunu hatırlatır.

O koku yaşadıkça ayrılır bizden.

Cennet genlerimize işlenen bir modeldir.

Evvela kolektif şuuraltındaki cennet, sonra anne karnındaki cennet, sonra yuvamızdaki hissettiğimiz cennet, sonra vatan kavramındaki cennet.

Cenin kalmayı becerdikçe, cenneti hissederiz.

İslamcılıktan, Müslüman olmaya sığınmak lazım.

Ve cennette mülkiyet yoktu.

Melik (Malik) belliydi.

‘Cennet' has bahçe demek, ‘cehennem' çöplük.

Belediyeler ikincisiyle uğraşıyor.

‘Cihat' bir anlamıyla da emperyalizme karşı durmaktır.

Genel olarak da zalim ve zulme karşı durmanın ifadesidir.

Patriotlar, vatansever ile ‘vatansavar' arasında bir yerde duruyor.

‘Patriot' vatansever anlamında; lakin kimin vatanını seviyor?

Altıncı Filo'ya selam çakanlar mı seviyordu vatanı, onları tartaklayanlar mı?

Yoksa aslında ‘vatan' dediğimiz bir uzun hikâye mi?

Toprak ile insan arasında milleti unutmak da var.

Millet ile insan arasında toprağı unutmak da.

Özümüzdeki toprağın diğer özlerle oluşan hamuruna ‘vatan' diyoruz.

Türkiye ya büyüyecek, ya birbirini yiyecek. (‘...ya insanlar birbirini yiyecek.' diyebiliriz.) TAMAM

İşte bütün mesele bu!

Hangi sevdamız hangi körlüğe neden olur?

Hangi körlüklerimiz nice sevdaya engeldir?

Yoksa vatan, sahibi olduğumuz ev ve arabadan kendimize ait oyun alanından ibaret mi? (‘...bir oyun alanından mı ibaret?') TAMAM

Onlar olunca ‘vatan' kurtulmuş mu olur?

‘İskender ‘Büyük', ama yorgun.'

‘Anadilde savunma' hakkını en iyi Öcalan kullandı.

Türkçe konuştu hep. (Çünkü hep Türkçe konuştu.) TAMAM

Yazdır | Kapat