Ufuk Gazetesi

1 Ocak 2016’dan itibaren yeni yasal düzenlemeler

1 Ocak 2016’dan itibaren yeni yasal düzenlemeler
Nejat Sucu
Nejat Sucu( nejatsucu@tele2.nl )
130
02 Şubat 2016 - 19:23

Genel itibarı ile 16 yaşından gün almış olup Hollanda’da yasal ikamet hakkı olan bütün göçmenler Hollanda’da çalışma imkanına sahiptirler. Çalışan kişi vermiş bulunduğu hizmetin ve emeğin karşılığında belirli bir miktar gelir ve kazanç sağlar ve Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) her yıl 1 Ocak’ta ve 1 Temmuz’da “Yasal Brüt Asgari Ücreti (Wettelijke Bruto Minimumloon) belirler.

Hollandaca bilmeyene ekmek yok

1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Yasal Brüt Asgari Ücret, 23 yaş ve üzeri için 1.524.60 Avro olarak belirlendi.
Her dönemde olduğu gibi Hollanda’da kabine çalışan insan sayısını artırmak için bazı ekonomik tebdirler alır.
Daha fazla çalışan insan demek, devlet kasasına daha fazla gelir vergisi, sigorta gelirleri ve daha az ödenek giderleri demektir. Son yıllarda kadınların, engellilerin ve yaşlıların daha fazla iş pazarına kazandırılması için çeşitli tebdirler alınıp, çalışmalar yapılmaktadır.

2016 yılında iş ve güvenlik yasalarında neler değişti ?

1-İssizlik ödeneği süresi:
a-İşsizlik ödeneği (WW), 1 Ocak 2016 tarihinden başlayarak, her 3 ayda 1 ay kısalarak, 1 Nisan 2019 ‘da azami ( maksimum) 24 aya indirilmekte.
b-1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, ilk on yılda her çalışılan bir yıl için bir ay ve 10 yıldan sonra, çalışılan bir yıl için yarım aylık İssizlik ödeneği hakkı tanınacaktır.
c-60 yaşı ve sonrası issiz olarak issizlik ödeneği ( WW) aldıktan sonra ve Geçici Hastalık Yasası Ödeneği”WGA “alanlar Yaşlı İssizler Ödeneği ( Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen ) alabilirler . Hak sahiplerinin ek ödenek almamaları için, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren toplam ödeneklerinde artış olmuştur.
d-Yaşlı ve Kısmi Malüller Ödeneği (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
e-50 yaşından sonra işsiz olanlar, WW ödeneği aldıktan sonra ve 1 Ocak 1965 tarihinden önce doğanlar bu yasadan faydalanmaya devam edeceklerdir. Bu yasadan ödenek alanların sahip olacakları serberst mal varlığı sınırı (vrij vermogen) ise 130.081 Avro olarak belirlenmiştir.
f-İşçi sendikalar 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Toplu İş Sözleşmelerinde (CAO ) işçiler için, ek kişisel işsizlik ödeneği özel sigorta yaptırabilme imkanı sağlanmıştır.

2-Emeklilik ve Çalışma
Hollanda Kabinesi 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, emekli olduktan sonra çalışmayı da daha fazla kazançlı bir uygulama haline getirmiştir. Hepimiz bilirizki, ekonomik sorunlar yüznden Hollanda’da 65 yaşından sonra emekli olsak bile bu şartlardaki emekli aylıkları (AOW) ile geçinmesini zordur. Şu durumda emeklilikten sonra çalışmak artık Hollanda’da zorunlu hal almışa benzemektedir.
– Emeklilik yaşından sonra çalışanların çıkış bildirme süreleri (opzegtermijn ) 1 ay olarak belirlenmiştir,
-Emekli yaşında çalışanlar için, toplam 6 iş sözleşmesi (akti) ve bu sözleşmelerin toplam süresi; maksimum 4 yıl olarak belirlenmiştir.
-Emeklilik yaşında hastalık ve hastalık ödeneği ( ZW ) azami 13 ay olarak belirlenmiştir.

3-Hollandaca Bilme, İş ve Sosyal Ödenek Yasası
1 Ocak 2016 tarihinden sonra, Hollanda belediyeleri, ‘Sosyal Geçim Yardımı ödeneği’ başvurusu yapanlara ( Participatie – uitkering /WWB) Hollandaca dilini bilme şartı getirmektedir. Gerekirse dil sınavı yaparak derecesini belirleyecekler ve ödenek başvuru yapanların ve alanların (1-7-2016) kendisini ve eşini dil öğrenmeye zorlayabileceklerdir. Dil öğrenmek istemeyenlerin ödeneklerinden kesinti yapılabilecektir. Bu anda ödenek alanlar, bu uygulmadan 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren zorunlu olacaklardır.

4-Uyum Sınavı (Inburgeringsexamen)
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Uyum Sınavı’ndan alınan ücret 150 Avro’ya, Uyum Sınavı hazırlık ders paketinin ücreti ise 25 Avro’ya indirilmiştir.

Ne yapılması gerekir ?
Yeni mülteci akımı ile göçmenlerin iş bulması ve işlerini koruyabilmesi daha da zorlaşacağı kesindir.
Uzun yıllar önce, Hollandaca bilme yasası Hollanda Meclisi’ne geldiğinde sesimiz çıkmıyordu. Bugün yine fakirleri, yaşlıları ve göçmenlerin yaşamlarını zorlaştıran yasal gelişmelere karşı bireysel, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları olarak tepkimizi gösteremiyoruz.
Göçmenlerin iş imkanların ve refah düzeylerini geliştirerek yüksek düzeyde işsizlik oranını azaltmada daha önceki yıllarda olduğu gibi iş ve eğitim projelerinin zaman kaybetmeden yeniden uygulamaya konması gerekir.

Bu konuda Türkleri temsil eden bölgesel ve ülkesel örgütler politik arenada lokomotif görev üstlenebilirler.

Yalnız uygulanacak bu projelerde göçmenlerin uzman ve tecrübeli kurumlara teslimini sağlamakta projenin kendisi kadar önem arzetmektedir.

Bol kazançlı ve mutlu 2016 yılı dileklerimle görüş ve düşüncelerinizi sucu12@zonnet.nl e-posta adresime beklerim.

Saygılarımla,

SON EKLENEN FİRMALAR

Ufuk Gazetesi Hollanda'nin en uzun soluklu Türkçe gazetesi Türkiye haberleri - nieuws van Turkije, Hollanda haberleri - nieuws van Nederland