Ufuk Gazetesi

Çalışanı yeniden işe kazandırma ve uyum yasası

Çalışanı yeniden işe kazandırma ve uyum yasası
Nejat Sucu
Nejat Sucu( nejatsucu@tele2.nl )
610
09 Aralık 2018 - 20:19

İşçi ve işveren arasındaki samimi ilişkilerin bir zaman sona çalışanın çeşitli sebelerden dolayı istenen randımanı verememesi hasta bildirmesi durumunda Hastalık Yasası (Ziektewet) yürürlüğe girmekte.

Bu durumda hastalağın başlaması ile birlikte” İşçiyi Yeniden İşe Kazandırma Yasası’da (de Wet verbetering poortwachter ) işveren tarafından uygulamaya konmak zorunda.

Bu yasa uygulama aşamasına geldiğinde;
Hastalık Yasası,
Malüllük yasası ( WIA),
İşsizlik yasası (WW)
ve Çıkış Yasası (Het Ontslagrecht ) …gibi diğer sosyal güvenlik yasaları ile bağlantılı olduğu için, uzun süren hastalık yeniden işe hazırlanma durumunda mutlaka bir hukuksal yardım alınmalıdır.

1- Çalışılan işyerinde uygun işe bakmak

1 Nisan 2002’de yürürlüğe giren bu kanuna göre; işveren çalışan kişiye kendi işinde uyumlu bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Kendi işyerinde işçiye göre uygun çalışma şartları hazırlanır veya değisik bir iş imkanı araştırılır. Bu da mümkün değilse, başka bir diğer iş yerinde kendisine bir uygun bir iş aranır.

İşçi de tekrar iş hayatına kazandırma planına (Reintegratieplan) uymak zorundadır. İşçi ve işveren tarafında yapılan tüm çalışmalar ve faaliyetler bir işe dönüş raporu ile (İntegratieplan ) belirlenir.

2. Aşağıda durumlarda bir işçinin ödeneği durdurulur ve kendisine çıkış verilebilinir!

2.1. Uygun bir işin reddedilmesi halinde,
2.2. Uygun bir iş ile ilgili kurallara ve uygulamalara uymaması halinde,
2.3. Yapılan İşpazarına katılım ve uyum (reintegratieplan) uygulamasına katılmaması halinde.

Ne yapmak gerek ?

Bu durumdaki işverenin vereceği çıkışlar da işçinin, UWV ‘ye İkinci Sağlık Raporu “Scond Opinion“ sorma imkanı vardır.

Mahmekeye gitmek ..!

Hollanda’da iş uyuşmazlıklarında karar Bölge Kanton Mahkeleri ““het Kantongerecht” tarafından verilir. Türkiye’de ise iş uyuşmazlıklarını İş Mahkelmeleri’nde sonuçlandırmaktadır.

Bütün çarelerin tükendiği işverenle ile artık birlikte yolların ayrılma durumuna gelmesi durumunda en çok kullanılan yollardan birisi ise var olan iş sözleşmesini iki tarafın rızası ile sona erdirmekle mümkündür (beëindiging arbeidsovereenkoms (ontslag) wederzijds goedvinden ).

Bu anlaşma da belirli bir hukuksal yardım almak kıdem tazminatı, ileride işsizlik (WW), hastalık (ziektewet) ve malüllük ödeneği alma hakkı için önemlidir.

Ayrıca mahkeme çalışılan yıllara, işçinın yaşına ve kazanca göre Kıdem Tazminatı, ihbar, işe iade, iş güvencesi, fazla mesai ve sağlık kaybından doğan zararların karşılanması konusunda karar verebilir.

UWV Werkbedrijf vereceği çıkışlar için kıdem tazminatı ve diğer ek yardımları belirleme imkanına sahip değildir.

3. Hastalığın iki yıllık süresince uygulanması yasal gereken kurallar ve mecburiyetler;

Birinci gün işçi işverene kendisini hasta bildirir.

Bir hafta içerisinde işveren işçinin hastalığını Arbodienst’e veya kendi doktoruna bildirir.

6.hafta içinde Arbodienst var olan problemin analizini yapıp, işçinin işe başlaması için plan (Planvan aanpak) hazırlar.

8.hafta içinde işveren ve işçi Arbodienst’in hazırlamış bulunduğu rapora göre bir plan yaparak bir rehber iş uzmanı (reintegratieconsulent / casemanager ) görevlendirir.

8.haftadan sonra yapılan planı her 6 hafta’da bir işveren, işçi ve Arbodienst tarafıdan gözden geçirilir ve gerekirse yeniden düzenlenmesi ve bazı kısımlarının değiştirilmesi sağlanır.

42. hafta da; Arbodienst, işveren ve UWV o anda ki günlük iş görememezliği (arbeidsgehandicapt) değerlendirir. İşveren UWV’ye hastalığı bildirir.

83.hafta içinde; İşçi, işverenden ve Arbodienst’den yardım alır. İşveren yapılan çalışmaları bildiren rapor ile (reintegratieverslag) UWV ’ye başvuru yapar.

91.hafta içinde; İşveren ve UWV iş görememezlik ödeneği (WIA) hakkının değerlendirilmesi için UWV’ye başvuru yapar,

104.hafta; UWV tarafından İşgörememezlik (WIA) raporunun belirlenmesi gerekli.

Sonrasında ; gerekli ise işveren işçiye uygun başka bir işyerinde başka bir iş yerinin ve işin bulunması ve İşveren veya UWV tarafından yeni bir işe yardım kuruluşunun görevlendirilmesi (reintegratiebedrijf) gerekir.

4.Geçici iş sözleşmelerinde ?

Hasta olduğunuz zaman, o anda, İşsizlik Ödeneği (WW) alıyor olabilirsiniz veya hastalığınızın süresince belirli süreli iş sözleşmeniz bitmiş olabilir. O zaman yeni iş ve uyum yasasından UWV kurumu sorumludur.

Bol iş imkanlarının bulunması temennisiyle sağlıcakla kalın.

Nejat Sucu
Sosyal Hizmetler Danışmanı

7-12-2018

SON EKLENEN FİRMALAR

Ufuk Gazetesi Hollanda'nin en uzun soluklu Türkçe gazetesi Türkiye haberleri - nieuws van Turkije, Hollanda haberleri - nieuws van Nederland