Ufuk Gazetesi

Çalışma, gelir kaynakları ve şartları.

Çalışma, gelir kaynakları ve şartları.
Nejat Sucu
Nejat Sucu( nejatsucu@tele2.nl )
179
24 Ekim 2017 - 19:28

Yasal ikamet izni olan veya Hollanda tabiyetine sahip olan göçmenler Hollandalılar gibi çalışma imkanına sahiptirler.
Bir sözleşme ile kayıt altına alınan hizmetin karşılığında yasal olarak belirlenen gelir ve kazanç sağlanır.
Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde brüt asgari ücreti (Wettelijke Bruto Minimumloon) belirler. Geçen dönemde olduğu gibi, bu kabine de Hollanda’da çalışan insan sayısını artırmak için bazı ekonomik tebdirler almış bulunmaktadır.
Daha fazla çalışan insan demek, devlet kasasına daha fazla gelir vergisi, sigorta gelirleri ve daha az ödenek giderleri demektir.
Son yıllarda göçmen kadınların daha fazla iş pazarına kazandırılması için çeşitli tebdir ve çalışmalar yapılmaktadır.
Sosyal devletin iflası
Geçmişte uygulanan politikaların sonuç vermeye başladığı bir sürece girdik.
Hollanda sosyal devletinin sona erdirilmesi için politikalar uygulanmaya başladı bile. Yani artık Hollanda sosyal devletine katılım toplumu da ‘Participatiesamenleving’ diyebiliriz.
Bundan fazlasıyla etkilenen kesim ise her zaman olduğu gibi % 30 ’ dan daha fazla fakirlik içinde büyüyen Türk göçmenler.
1.Hollanda’da kimlerin çalışma imkanı vardır ?
1.1-28 Avrupa Ekonomik Topluluğu Üyesi (AT) ülkelerinin çoğunluğu.
1.2-Bulgaristan ve Roman’ya vatandaşları (1 Ocak 2014´den itibaren, serbest dolaşım ve çalışma hakkına sahip oldular.)
1.3-Yasal çalışma iznine sahip olan göçmenler. (Arbeid is vrij toegestaan)
1.4-Hollanda tabiyetine sahip olan göçmeler.
1.5 –Hollanda’ya bir çalışma izniyle gelen ve Hollanda’da ve bir diğer AT ülkesinde bulunamayan iş gücü ve görevliler. (Örneğin bir vakıfa bağlı din görevlileri-Tewerkstellingsvergunning )
1.6-Kennismigranten. (Bilgi Göçmenleri) Çalışma iznine (tewerkstellingsvergunning) gerek kalmadan Hollanda Adalet Bakanlığı Göçmenler ve Vatandaşlık Kurumu (IND) ve işverenler arasında yapılan bir sözleşme ile, yüksek düzeyde kalifiyeli beyin göçmenini veya bir bilim adamının Hollanda’da istihdam uygulamasıdır,
1.7 Hollanda’da eğitim gören göçmen öğrenciler, haftada maximum 10 saat çalışabilirler.
2. İş sözleşmesi ve istenen şartlar (Arbeidsovereenkomsten en voorwaarden):
• İş şözleşmeleri genelde sürekli veya süresiz olur. (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd )
• İş sözleşmesinde en fazla 3 aylık deneme süresi (proeftijd) belirtilmiştir.
• Belirli brüt saatlik, günlük veya aylık kazancın belirtilmesi gerekir.
• Amir, işçi ve işveren ilişkisinin belirtilmesi gerekir.
• Tatil süresi,13.aylık kazanç ve diğer sartlar o iş dalının Toplu İş Şözleşmesine uygun bir biçimde (Collectieve Arbeids-overeenkomst) belirlenmiş olup, iş hukukuna (Arbeidsrecht) ve Hollanda Anayasa’sına (Burgerlijk Wetboek) uygun olması gerekir.

3. İş sözleşmelerinin çeşitleri (Soorten Arbeidsovereenkomsten),
• Süresiz iş sözleşmesi. (Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – vaste loon )
• Belirli bir zaman için geçici iş sözleşmesi. (Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd -tijdelijk)
• Proje bazında proje boyunca veya en fazla 3 yıllık iş sözleşmesi,
• Özel İstihdam İş Bürosu Sözleşmesi. (Uitzendcontract)
• Freelance denen, ihtiyaç olduğu zaman belirli bir hizmet için verilen iş sözleşmesi,
• Flex veya 0 – uren kontrakt, 0 ile 40 saat arasında değişen sözleşme,
• İşveren bu iş sözleşmesinde toplam belirli bir saat çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır (Min / max – arbeidovreenkomst ).
• Detachering; belirli bir süre, bir hizmetlinin ve işgücünün başka bir işverene kiralanması.

4. İş bulma olanakları ve bunların oluşturulması;
• Bölgesel UVW Werkbedrijf denen ( İşkur ve İşveren Sigorta Kurumu) aracılığıyla,
• Belediyelerin iş ve eğitim projeleri aracılığıyla,
• Uitzendbüro denen özel iş ve işçi bulma büroları işsizlere bir günden başlıyarak vede toplam 3 yıl devam edebilen sözleşmeler,
• Komşu, okul arkadaşı ve akrabaların referansı ile bulunan işler,
• İşsiz, kısmen malül ve uzun süreli işsiz olanları belirli bir işe yerleştirmede özel iş burolarının (Reintegratiebedrijven ) yardımlarıyla,
• İş ve isçi büroları son yıllarda internet üzerinden insanlara iş bulmada yardım etmektedirler. Gelecek yıllarda internetin kullanımı daha da önem kazanacağı kesindir.

5. Federasyonlarda Göçmenlere Destek Projeleri ( Stimuleringsprojecten Allochtone Groepen( SPAG )
Göçmenlere, iş, eğitim, sosyal destek verecek projelerin yaşama geçirilmesi gerekir. Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı bu konuda öncülük yaparak göçmen grublara hizmet verebilecek katılımın kolay olduğu 100 projenin yaşama geçirilmesi gerekir. Bugün yapılan hizmet ve yatırımlar yarının kazancı olarak Hollanda´ya geri dönecektir.

1 Ocak 2015’te başlayan ve Uyum Yasası (Participatiewet) çerçevesinde; Bedensel ve zihinsel engelleri olan kişi, devletin ve belediyelerin de desteğinde oluşturulan iş yerlerinde, kendi güçlerine ve randımanına uygun bu işyerlerinde çalışarak yaşamlarını faydalı bir biçimde ve belirli bir kazanç sağlayarak geçirirler. Bu konuda hükümet, sosyal ortaklar, sendikalar ve işverenler arasında 100.000’nin üzerinde iş olanakları oluşturulması için anlaşmalar yapılmıştır.
Belediyerin uyum bürolarının yardımları ile uzun bir süre işsiz olan ve sosyal geçim yardımı alan işsizler için, işverene maddi yardım edilerek yeni istihdamın yaratılması sağlanmakta.

Neler yapabiliriz ?
Göçmenlerin iş imkanları ve refah düzeylerini geliştirmek için yüksek düzeyde işsizlik oranını azaltmada daha önceki yıllarda olduğu gibi iş ve eğitim projelerinin zaman kaybetmeden yeniden uygulamaya konması gerekir. Bu konuda Türkleri temsil eden bölge, şehir meclis üyeleri bir çok strajik kurumlarla ortak projelerin hazırlanmasını belediyenin yetkili encümeninden isteyebilirler ve bu projelerin yaşama geçirilmesini sağlayabilirler.

Sosyal manada çıtamızı yükseltmek
Tabiki bu konuda uygulmayı ve hizmeti yürütecek ciddi kurumlar ve destekleyen lobilerin olması gerekir. Gelecek yıllarda Türk toplumunun kazançlarını yükselterek, orta ölçekli işveren grublarında temsil edilmeleri gerekir. Orta ölçekli Türk işverenlerinin oluşması, Hollanda’ ya uyumda gerekli olan en temel taşlardan biridir.

Bol kazançlı günler temennisiyle soru ve dileklerinizi sucu12@zonnet.nl e – posta adresime bekler saygılarımı sunarım.

SON EKLENEN FİRMALAR

Ufuk Gazetesi Hollanda'nin en uzun soluklu Türkçe gazetesi Türkiye haberleri - nieuws van Turkije, Hollanda haberleri - nieuws van Nederland