Ufuk Gazetesi

Hollanda’da çalışma ve iş kanunları

Hollanda’da çalışma ve iş kanunları
Nejat Sucu
Nejat Sucu( nejatsucu@tele2.nl )
403
17 Mart 2019 - 11:20
Daha fazla çalışan insan demek, devlet kasasına daha fazla gelir vergisi, sigorta gelirleri ve daha az ödenek giderleri demektir. Bu hepimizin malumu olsa gerek. Hollanda Hükümeti’de çalışan insan sayısını artırmak için bazı ekonomik tebdirler almış bulunmaktadır. Buna göre bir sözleşme ile kayıt altına alınan hizmetin karşılığında, yasal olarak belirlenen gelir ve kazanç sağlanır. Sosyal devlet ve yasaları geçmiş yıllarda olduĝu gibi gelecektede de, reform ve yenilikçi yasal deĝişimlerin olacaĝını görmekteyiz. Yeni yasalar var olan işsizlik ve fakirlik sorunana ne kadar çözüm getirir onu gelecek yıllarda göreceĝiz.

Asgari Ücret                                                                                                                                                  Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde başlayan, asgari ücretin yasal olan bürütünü belirler. (Wettelijke bruto minimumloon). 1 Ocak 2019 tarihiyle Hollanda’da Yasal Brüt Asgari Ücret € 1.615,80 euro olarak belirlenmiştur.

1. Kimler çalışma imkanına sahiptir ?

Yasal ikamet izni olan veya Hollanda tabiyetine sahip olan göçmenlerde Hollandalılar gibi çalışma imkanına sahiptirler.
1.1 Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri.
1.2 Yasal çalışma iznine sahip olan göçmenler. (Arbeid is vrij toegestaan)
1.3 Hollanda tabiyetine sahip olan göçmeler.
1.4 Hollanda’ya çalışma izniyle gelen ve Hollanda’da ve bir diğer Avrupa Topluluğu ülkesinde bulunamayan görevliler. Örneğin bir vakıfa bağlı din görevlileri. (Tewerkstellingsvergunning )
1.5 Bilgi göçmenleri. (Kennismigranten) Çalışma iznine gerek kalmadan (tewerkstellingsvergunning) Hollanda Adalet Bakanlığı Göçmenler ve Vatandaşlık Kurumu (IND) ve işverenler arasında yapılan bir sözleşme ile, yüksek düzeyde kalifiyeli beyin göçü veya bir bilim adamının Hollanda’da istihdam uygulamasıdır.
1.6 Hollanda’da eğitim gören göçmen öğrenciler için özel çalışma izniyle haftada maximum 16 saat çalışabilirler.

2. İş sözleşmesi ve istenen şartlar: (Arbeidsovereenkomsten en voorwaarden)
2. 1. İş şözleşmeleri genelde sürekli veya süresiz olur. (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd )
2.2 İş sözleşmesinde en fazla 3 aylık deneme süresi (proeftijd) belirtilebilir.
2.3 Belirli brüt saatlik, günlük veya aylık kazancın belirtilmesi gerekir.
2.4 Amir, işçi ve işveren ilişkisinin belirtilmesi gerekir.
2.5  Tatil süresi,                                                                                                        
2.6 13. aylık kazanç ve diğer şartlar o iş dalının Toplu İş Şözleşmesine uygun bir biçimde (Collectieve Arbeids-overeenkomst) belirlenmiş olup, iş hukukuna (Arbeidsrecht) ve Hollanda Anayasa’sına (Burgerlijk Wetboek) uygun olması gerekir.

3. İş sözleşmelerinin çeşitleri (Soorten Arbeidsovereenkomsten)
3.1 Süresiz iş sözleşmesi. (Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)
3.2 Belirli bir zamanla sabitlenmiş geçici iş sözleşmesi. (Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd)
3.3 Proje bazında proje boyunca veya en fazla 3 yıllık iş sözleşmesi.
3.4 Özel İstihdam İş Bürosu Sözleşmesi. (Uitzendcontract)
3.5 İhtiyaç olduğu zaman belirli bir hizmet için verilen iş sözleşmesi. (Freelance)
3.6 0 ile 40 saat arasında değişen sözleşme. (Flex of 0 –uren contract). İşveren bu iş sözleşmesinde toplam belirli bir saat çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır (Min/max – arbeidovreenkomst )

 4. Var olan iş bulma imkanları
4.1 Bölgesel UVW Werkbedrijf denen (İşkur ve İşveren Sigorta Kurumu) aracılığıyla.
4.2 Belediyelerin iş ve eğitim projeleri aracılığı ile.
4.3 Bir günden 2 yıla kadar devam edebilen Uitzendbüro denen özel iş ve işçi bulma büroları aracılığılya
4.4 Komşu, okul arkadaşı ve akrabaların referansı ile bulunan işler.
4.5 İşsiz, kısmen malül ve uzun süreli işsiz olanları belirli bir işe yerleştirme de özel iş burolarının (Reintegratiebedrijven ) yardımlarıyla.
4.6 Sosyal ve Hizmet Çalışma Merkezleri yardımıyla (Sociale Werkplaatsen)
Bedensel ve zihinsel engelleri olan kişi, devletin ve belediyelerin de desteğin de oluşturulan iş yerlerinde, kendi güçlerine ve randımanına uygun bu işyerlerinde çalışarak yaşamlarını
faydalı bir biçimde ve belirli bir kazanç sağlıyarak geçirirler. Kişinin Sosyal Calışma Merkezine uygun olup olmadığını (indicatie) bağlı bulunduğunuz bölge UWV’si Werkbedrijf’ler belirler.
4.7 Belediyerin uyum burolarının yardımları ile, uzun bir süre işsiz olan ve sosyal geçim yardımı alan işsizler için, işverene maddi yardım edilerek yeni istihdam olanağının sağlanması.      
4.8-facebook ve Linkedin gibi sosyla medya var olan iş ve üye olunan web sayları aracılıyla.

NELER YAPILABİLİR:
Göçmenlerin iş imkanları ve refah düzeylerini geliştirip, yüksek düzeydeki işsizlik oranını minumuma çekmek için önceki yıllarda olduğu gibi iş ve eğitim projelerinin zaman kaybetmeden yeniden uygulamaya konması gerekir. 2109 yılında sağlık sektöründe kalifiyeli eleman açığı 140.000 ‘i bulacaktır. Türklerin sağlık sektöründe daha çok çalışma imkanları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir( Ondersteunen en stimuleren )

Bu konuda Türkleri temsil eden kurum sivil toplum örgütleri ile stratejik kurumlardaki ortak projelerin hazırlanarak belediyelerin yetkili Encümen üyelerine sunularak bu projelerin yaşama geçirilmesini sağlanabilir. Tabiki bu konuda uygulmayı ve hizmeti yürütecek ciddi kurumlara ve destekleyen lobilerer de ihtiyaç olacaktır.

Önümüzdeki yıllarda bol kazançlı, rehaf ve mutlu bir toplum olabilme umuduyla, soru ve görüşlerinizi sucu12@zonnet.nl e – posta adresime bekler saygılarımı sunarım. Nejat SUCU Sosyal HIzmetler Uzmanı

SON EKLENEN FİRMALAR

Ufuk Gazetesi Hollanda'nin en uzun soluklu Türkçe gazetesi Türkiye haberleri - nieuws van Turkije, Hollanda haberleri - nieuws van Nederland