Ufuk Gazetesi

Hollanda’da sağlık sigortaları kanunu ve etkisi

Hollanda’da sağlık sigortaları kanunu ve etkisi
Nejat Sucu
Nejat Sucu( nejatsucu@tele2.nl )
594
05 Nisan 2020 - 20:46

Bugün, 2 Nisan 2020 tarihi itibariyle;

17 milyon 432 bin 215 nüfusuyla Hollanda, Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık hizmetlerinin (pahalı olmasına rağmen) en iyi çalıştığı ülkelerinden biridir diyebiliriz.

Hollanda sağlık sektörü; 88 milyar Euro sağlık bütçesi ve 1 milyon 200 bin çalışanı ile Hollanda’nın en önemli istihdam ve hizmet sektörüdür. Bu sektöre ayrılan pay, yıllık olarak Hollanda bütçesinin yüzde 10’unu kapsar.

Ayrıca bu anlamda; Mart ayında Hollanda’yı teslim alan, korona krizinin sağlık sektörüne ekstra maliyetinin olacağı da kesindir. Tüm yaşamı olumsuz etkileyen krizin, ekstra sağlık giderlerini ancak 2020 ‘nin sonunda görebileceğimizi düşünüyorum.

Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetlerinin amacı, kaliteli ve verimli bir yaşam kalitesi  sunmaktır. Sağlık hizmetleri Hollanda’da birden fazla yasa ile belirlenmiştir. Bu yasalar çerçevisinde sağlık hizmetleri ile ilgili temel esaslarda ele alınarak düzenlemiştir.

Hollanda’da sağlık; bakım ve rehberlik hizmetlerini kurumlar genelde vakıflar olarak hizmet vermektedirler. Son yıllarda, küçük vakıflar büyük vakıflara katılarak binlerce kişinin çalıştığı ve binlerce çocuk, genç, yaşlı, bedensel ve zihinsel engelliye hizmet götürmektedirler.

1. Hollanda Sağlık Sistemi

1.1 Bireysel Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Zorgverzekeringswet )

Hollanda’da 27 Ekim 2019 tarihi itibariyle yaşayan, 17 milyon 388 bin 734 kişi Hastalık Sigortası için zorunlu sigortalıdır.

1.2 Çocuk ve gençlik yardım kanunu (Jeugdwet)  

1.3 Uzun Süreli Bakım ve Tedavi Hizmetleri Sigorta Kanunu (Wet langdurig zorg / Wlz)

1.4 Toplumsal Katılım ve Destek Yasası (Wet maatschappelijke ondersteuning / WMO)

2. Hollanda sağlık sektörüne kalifiyeli eleman yetişteren eğitimler ve kurumlar;

2.1 Bölgesel Orta Dereceli Meslek Eğitim Kurumları (ROC)

2.2 Yüksek Meslek Okulları Eğitimleri (Hoger Beroepsonderwijs/ HBO)

2.3 Üniversite Eğitimleri (Wetenschappelijk Onderwijs/ WO )

2.4 Kurum İçi Sağlık Meslek Eğitimleri (De beroeps Begeleidende Leerweg / BBL )

2.5 Sağlık sektöründeki eğitimler koruma altında olup, yurtdışında takip edilen meslek sağlık diplomalarının kabül edilmesi ve yetkilerin tanınması zorunludur.

Sağlık sektöründe diploma denklik işlemleri ve yetki belgelerinin tanınması Hollanda sağlık bakanlığı sorumluluğunda olup başvuruların Hollanda Sağlık Bakanlığına yapılması gereklidir.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport .

( Diploma vergelijking en erkenning bevoegdheden).

2.6 Görev, yetki, sorumluluk kaydı ve yasal zorunluluklar (BIG- register.)

www.bigregister.nl

3. Hollanda’da yaşayan Türk toplumunun sağlık sektöründe istihdamını zorlaştıran nedenler nelerdir?

3.1 Tabular ve yanlış bilgiler,

3.2 Mesleki eğitim seçiminde bilgisizlik ve ilgisizlik,

3.4 Sektöre katılımda var olan iletişim ve netwerk (kruiwagen ) ilişkisinin yetersizliği,

3.5 Türk toplumunda beyaz yakalı mesleklere ilgi ve teşvik,

3.6 Hollanda toplumuna kültürel manada adepte olamama sorunu.

4. 20 yıldır uzmanlaşamayan ve olgunlaşamayan Türklerin sağlık vakıfları ve firmaları

4.1 Kurumlaşamayan ve uzmanlaşamayan kurumlar,

4.2 Sağlık hizmetlerinden zengin olma istihdam dalı değildir, (Sağlık sektöründe kar marjının yüzde 2 ile  3 arasında olması gerekir.) Yüzde 3 ‘den daha fazla kar etmek, verilen sağlık hizmetlerinden çalmak anlamına gelir,

5. Hollanda ve Türkiye arasında değişim programları (Proje yönetimi)

5.1 Hollanda’da sağlık sektöründe çalışma yapan ev bakım kurumları, yaşlılar ve engelliler istihdam kurumları ile ortak Avrupa Birliği Değişim Programlarını organize etmek mümkündür.

5.2 Sağlık kurumlarında göçmenlerin katılımı ve istihdamı yetersiz olup, bunun için katılım ve çok kültürlü gerekli insan kaynakları, (diversiteit) programının uygulanması gereklidir.

6.Sosyal duyarlılık ve girisimcilik (Sociaal ondernemerschap)

Vakıflar ve derneklerle ortak çalışarak, proje geliştirmek ve sosyal duyarlı gelecek planları yapmak oldukça çok zor. Zamanın kıymetli olması, bireysel girişimcilik, kurum ve çok kültürlülük ve kaliteli yaşam ile ilgili hizmet sunabilmek için şahsen ben kendim de “Sosyal girişimci “olma yolunu şeçtim.

6. Sağlık sistemi ile ilgili sorumlu ve görevli kurumlar;

6.1 Belediyelerin WMO bölümleri (Gemeenten) www.gemeenten.nl ,

6.2 Hollanda Sağlık, Halk Refahı ve Spor Bakanlığı (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

6.3 Yetki ve sorumlu sağlık kurumu tarafından hizmetin derecesine, kişiye ve kuruma ödenecek bütçenin (Persoonsgebonden budget/ PGB) endikasyonunu belirleyen kurum.

www.ciz.nl.

6.4 Sağlık sigortası kurumları (Zorgverzekeringen)

6.5 Sağlık hizmeti alan vatandaşlar (Zorgbehoeftigen)

6.6 Sağlık hizmetleri sunan vakıflar ve özel firmalar (Zorgaanbieders)

6.7. İşverenlerin Çalışanları Sigorta Kurumu (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

www.uwv.nl 

6.7 Sağlık Bakanlığı Müfettişliği (Inspectie van Ministerie van Gezondheid)

6.8 CIZ, Sağlık İndikasyon Merkezi (Centrum Indicatie Zorg)

www.ciz.nl

6.9 Sağlık Hizmetlerinde Merkezi Hizmet Veren Kurum. CAK (Centraal Administratie Kantoor)

www.hetcak.nl

6.10 Halk sigortalarını ve kisiye ait sağlık bütçesi (Pgb) uygulamasını yürüten Hollanda Sosyal Güvelik Kurumu. (Sociale Verzekeringsbank)

www.svb.nl

6.11 Hollanda Vergi Dairesi, (Belastingdienst)

www.belastingdienst.nl

6.12 Benim E Devletim web sayfaları ve kendi dosyalarımız. (Mijnoverheid)

www.mijnoverheid.nl 

6.13 Bölge eyaletleri ve eyalet yönetimleri.

www.provincies.nl.

6.15 Hollanda Ticaret Odası( KvK ) ve ticari kayıtlarımız,

www.kvk.nl .

Zorda olsa, sizlere doğru bilgi aktarmaya çalıştım. Faydalı olabildiysek ne mutlu bizlere. Saygılarımla.

Nejat Sucu

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Danışmanı

SON EKLENEN FİRMALAR

Ufuk Gazetesi Hollanda'nin en uzun soluklu Türkçe gazetesi Türkiye haberleri - nieuws van Turkije, Hollanda haberleri - nieuws van Nederland

film izle