Ufuk Gazetesi

Hollanda’da yürürlüğe girecek olan yeni iş kanunu

Hollanda’da yürürlüğe girecek olan yeni iş kanunu
Nejat Sucu
Nejat Sucu( nejatsucu@tele2.nl )
2.398
25 Ekim 2019 - 20:13

Değerli okurlar bu yazımda sizlerle 1 Ocak 2020 ‘de yürürlüğü girecek olan yeni “ Hollanda İş Kanunu “ ile alakalı yeni yasaları paylaşmak isteim. Hatta konu ile alakalı bakanlığın çalışma başlattığını da bilmenizi isterim

De wet Arbeidswet in balans (WAB)

Kanunun amaç ve kapsamı nedir?                                                                                 

Bu kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Burada hedeflenen önemli amaç ise; son yıllarda geçici iş ve sürekli sözleşme (bepaalde tijd) ile çalışanların sayısındaki dengesiz oranda artış gözlenmiş olup, yeni yasa ile işverenin daha fazla süresiz (onbepaalde)  iş sözleşmesi ile çalışanları istihdam etmesi istenmektedir. Ayrıca, işverenlerin işçi sözleşmelerini fest edebilmeleri kolay olacak ve işveren daha çok süresiz sözleşmeli eleman çalıştırma yoluna gidecektir. Ayrıca işverenler süresiz sözleşmeli (onbepaalde) çalışanlarına daha az İşsizlik ödeneği (WW – uitkering) primi ödeyecektir.

1 Ocak 2020’de neler değişmekte ?                                                                  

1.Bir iş aktinin sonra erdirilmesinde, işverenin bir işçiye çıkış vermek istemesi durumunda  var olan sebelerin toplamı çıkışta değerlendirmeye alınacak.

2.İş aktinin başlangıcının ilk gününden itibaren, çalışan işçi ve hizmet kıdem tanzimatı (Transtievergoeding / ontslagveroedeing) alma hakkına sahip  olacak.

3.Uzun süreli iş şözleşmelerinde sona ermesi ve alınacak kıdem tazminatında orantılı olarak düşüş olacak.

4.Küçük ölçekli işverenlerin kıdem tazminatı için destek fonu kurulacak.

5.Süresiz iş sözleşmelerinde azami deneme süresi (proeftijd ) 2 aydan 5 aya çıkarılacak. Deneme süresi zorunlu olmayıp, işveren ile çalışan işçi arasında deneme süresi belirlenmektedir.

6. Belirli bir iş kolunda var olan Toplu İş Şözleşmesine (CAO) bağlı olarak, birbirinin devamı azami üç geçici sözleşme ile geçici çalışma süresi azami 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. İşveren 3 sefer olmak üzere toplam 3 yıl çalışma akti yapabilecek. 3 yıldan sonra çalışan süresiz iş sözleşmesine sahip olacak.

7. 3 yıllık bir iş aktinin sona ermesi, aynı iş koluna geri dönmek için var olan bekleme süresi 6 aydan 3 aya indirilecek. Eğitim kurumları  ve

okullar var olan ögretmen  açığı nedeniyle bu konuda uygulama kapsamı dışı bırakıldı.

7. Geçici iş ve işçi sözleşmeleri ile (uitzendwerk / tijdeljk ) istihdam edilenlerde , süresiz (vast ) iş sözlesmesine sahip olanlar gibi ,var olan tüm haklardan eşit bir şekilde faydalanacaklardır.

8.Flex, belirsiz süreli ödünç işçi sözleşmeleri ile çalışanlar daha çok sosyal güvenceye sahip olacaklar. Örnek; bir konut satın almada ve bir ipotek kredisi alabimek  gibi.

9.Geçici iş sözleşmesi (bepaalde) ile çalışanlara işverenin süresiz (onbepaalde) iş sözleşmesi vermesi durumunda, işveren o süresiz işçi için daha az İssizlik ödeneği ( WW) primi ödeyecek.

10.Çıkışlardaki kıdem tazminatı her hizmet yılı için brüt aylığın yarısı ½ idi. Bu yeni yasa ile düşürülerek her hızmet yılı için brüt aylıyın üçte biri 1/3 olarak hesaplanacaktır. Kıdem tazminatı çalışmaya başlandığı tarihten itibaren başlıyacak.

11. 1 Ocak’tan itibaren 12 aydan fazla geçici istihdam edilen işçi, işverene haftada kaç saat çalışacağını bildirmek zorunda. İşveren çalışacağı toplam saatleri çalışana teklif etme zorunda.

12.Payroller ve Uitzendburo’lar‘ gibi özel iş ve istihdan burolarından çalışanlar daha çok iş ve işçi haklarına sahip olabileceklerdir. Bunların başlıcaları; maaş, ücret, ihbar, mesai ücreti, tatil parası, vardiya farkı, emekli sandığı primleri birikintisi, gece nöbetinde çalışma şartları, resmi ve bayram tatilleri izni, hafta sonu ve yıllık tatil izni, tatil parası, yol ücreti, günlük ve haftalık çalışma saatleri, ara dinleme (pauze)  gizlilik, işveren için kullanılan araba ve bilgisayarlar gibi.

Bazı özel durumlarda işveren bir kullanım ve uyulması gereken kurallar için ikinci bir sözleşmeyi sizden talep edebilir.

Kıdem tazminatı: İşçilerin keyfi sebeplerle işten çıkarılması ya da haklı sebeplerle işten ayrılması durumda işverenden alacağı paradır.

İhbar  tazminatı: Çıkış anında zamanın bilgi verilmediği ve her iki tarafında zarara uğraması durumunda.                                                                                    

Haftada belirsiz süreli ve çalışma saatli sözleşme ( Nul uren contract )

Yeni yasa ile, işverenin geçici işlerde ve istihdamdan 4 gün öncesinden çalışacak olana bildirme zorunluluğu gelmektedir. 4 gün sonraki bildirilen işi, işçi kabül etmeme hakkı bulunmaktadır.

Şimdiden olumlu gelişmeler var !..                                                                     

Yeni yasa ile, işverenler ve özel istihdam büroları 2 veya 3 yıldan sonra, en fazla 3 sözleme verilen çalışanlara süresiz iş veya çıkış vermek zorunda kalacaklar.

Hollanda’da her geçen gün inşaat, sağlık, teknik sektörlerinde kalifiyeli eleman açığı büyümektedir.                                                                                          

İşveren ve özel istihdam bürolarının çıkış verdiği kalifiyeli, tercübeli ve uyumlu elemanı tekrar geri işe alma garantisi bulunmamaktadır.

Almış bulunduğum kesin bilgi ve haberlere göre işverenler ve özel istihdam buroları binlerce geçici sözleşmeliye süresiz iş akti vermeye hazırlanmaktadır.

Tabi ki gelecek dönemde yeni ekonomik gelişmeler ve iş pazarındaki konjonktür de bu yeni yasanın uygulanmasında etkili olacaktır.

Burada kısa, öz ve doğru bilgi hedefleyen bir çalışma ile, sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Başarılı olabildiysek ne mutlu bizlere. Saygı ve sevgilerimle.

Nejat Sucu
Sosyal Hizmetler Uzmanı

SON EKLENEN FİRMALAR

Ufuk Gazetesi Hollanda'nin en uzun soluklu Türkçe gazetesi Türkiye haberleri - nieuws van Turkije, Hollanda haberleri - nieuws van Nederland

film izle