Ufuk Gazetesi

Prof. Dr. Dalkıran’dan yeni eser

Prof. Dr. Dalkıran’dan yeni eser
376
16 Aralık 2019 - 19:19

“Ben Müslümanım” diyen bir kimseye “Hayır sen Müslüman değilsin” demek hakkına kimse sahip değildir. Allah hiçbir bir mümine böylesi bir yetki vermemiştir.” diyor. Prof.Dr Sayın Dalkıran

Prof. Dr. Sayın Dalkıran son kitabının tanıtımını gazetemizle paylaştı.

Dalkıran son eseriyle alakalı şunları söyledi:

HARİCİLERDEN GÜNÜMÜZE

İslâm Düşünce Tarihi’nde Hz. Ali döneminde ana bünyeden ilk kopuşu temsil eden grup Hâricîlerdir. Hâricîlerin Kur’ân’a yaklaşımları tam bir parçacı yaklaşımı sergiler. Onlara göre kendilerinin âyetlerden anladıkları mana doğru, onun dışındakiler yanlıştır. Dolayısıyla kendileri gibi düşünmeyen herkesi kâfir olarak nitelendirip ötekileştirmişler ve sonrasında da cihad adı altında aşırı şiddet uygulamışlardır. Haricilerin bu yapılarıyla erken dönem İslâm Dünyasında tam bir terör estirdikleri bilinmektedir.

İmanın tanımında ameli de işin içine katan ilk dönem Selef âlimleri, amelin önemine dikkat çekme adına böylesi bir düşünceyi kabul ettiklerinde şüphe yoktur. Onlar Hz. Peygamber döneminde olduğu gibi asla kendileri gibi düşünmeyen kimseleri tekfîr edip ötekileştirmemiş ve onlara şiddet uygulamamışlardır. Ancak ileriki asırlarda onları takip ettiği iddiasıyla Selefiyye adını alan bir kısım kişi ya da gruplar maalesef Müslümanların çoğunluğunu tekfîr ederek ötekileştirmişler ve şiddete yeltenmişlerdir. Bunlardan en önemli grup şüphesiz Vehhabilerdir.

Ötekileştirme ve şiddet sadece İslâm Dünyası’nın veya Müslümanların problemi değildir. İnsanın olduğu her yerde, farklı din, mezhep, tarikat, cemaat ve her çeşit yapılanmanın içinde az yada çok örneği bulunabilmektedir. Ancak bizim bu çalışmamız İslâm Dünyası’ndaki yapılanmalarla sınırlıdır. Çalışmada öncelikle îman, İslâm, amel, şirk, tekfîr ve benzeri kavramlar açıklanarak işin doğrusu gösterilmiş ve sonrasında Hâricîlik, Vehhâbîlik, El Kaide, Taliban, Boko Haram ve son olarak da DEAŞ ele alınarak bunların inanç ve eylemlerinin İslâm ile ne derece uyuşup uyuşmadığı noktasında değerlendirmeler yapılmıştır.

Özellikle şunu belirtelim ki, “Ben Müslümanım” diyen bir kimseye “Hayır sen Müslüman değilsin” demek hakkına kimse sahip değildir. Allah hiçbir bir mümine böylesi bir yetki vermemiştir. Bu kitap özellikle günümüzde ötekileştiren ve şiddete başvuran pek çok yapılanmanın bulunması bakımından büyük bir öneme sahiptir.

Kitapta görülecektir ki, bu tarzdaki yapıların düşünceleri İslam’ın âlemşümul olan inanç sistemi ile bağdaşmamaktadır. Konular Kur’ân ve Sahih Sünnetin verileri ışığında aklı da esas alarak incelenmiş ve okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

HARİCİLERDEN GÜNÜMÜZE ÖTEKİLEŞTİRME VE ŞİDDET

(Prof. Dr. Sayın Dalkıran, OSAV, 400 Sayfa, 40 TL)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON EKLENEN FİRMALAR

Ufuk Gazetesi Hollanda'nin en uzun soluklu Türkçe gazetesi Türkiye haberleri - nieuws van Turkije, Hollanda haberleri - nieuws van Nederland

film izle