Kartel Medya

Hep tartışılagele görmüştür. Medya unsuru; yasama yürütme ve yargı üçleminin acaba hangi kıskacındadır diye. Daha da çok tartışılacağa benzer. Çünkü; Görsel, işitsel ve yazılı medyanın yanısıra, internet habercilik dediğimiz elektronik medya da, yüzyılımızdaki habercilik sektöründeki yerini süratle çoktan aldı bile. İşte tam da bu tartışma kıskacında insan doğal olarak bazı...
17.10.2008