bakırköy escort - ataşehir escort

Ufuk Gazetesi

Türkiye’den hangi ödenekleri alabilirsiniz?

Türkiye’den hangi ödenekleri alabilirsiniz?
Nejat Sucu
Nejat Sucu( nejatsucu@tele2.nl )
420
05 Kasım 2020 - 14:47

Hollanda Krallığı ve Türkiye Cumhuriye’ti arasında var olan Sosyal Güvelik Sözleşmesine, ( Verdrag Sociale Zekerheid ) Sözleşme  Ülkesi Olma Anlaşmasına ( Verdragsland )  ve Hollanda Sosyal Güvenlik Yasalarına  ( Sociale Zekerheidswetten ) göre; Hollanda’da hak ettiğimiz bazı ödenekleri, şartları yerine getirdiğimiz takdirde Türkiye’de almaya devam edebiliriz.

  1. Hollanda’dan  Türkiye’de hak edilen ve ödenmesi devam eden  ödenekler;
  1.1 Algemene Ouderdomswet (AOW); ww.svb.nlTurkiye’de mümkün
  1.2 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); www.uwv.nlTurkiye’de mümkün
  1.3 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ); www.uwv.nlTurkiye’de mümkün
  1.4 Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); www.uwv.nlTurkiye’de mümkün
  1.5 Algemene nabestaandenwet (ANW); www.svb.nlTurkiye’de mümkün
  1.6 Bedrijfstakpensioenfondsen / pensioenuitkeringen www.mijnpensioenoverzicht.nlTurkiye’de mümkün
Remigratieuitkering / Geri dönüş ödeneği www.svb.nlTurkiye’de mümkün
1.7 Zorgverzekering en buitenland Türkiye’da hastalık sigortası www.hetcak.nlTürkiye’de mümkün

  1.8 Remigratie uitkering ( Geri dönüş ödeneği )  Türkiye ‘de                 

2.Türkiye’de alınması mümkün olmayan Hollanda ödenekleri :

  2.1 De Participatiewet en andere bijstandsregelingen www.gemeenten.nlTurkiye’de mümkün değil
  2.2 WW – uitkeringen  ( binnen de EU 3 maanden mogelijk ) www.uwv.nl. İssizlik ödeneği WW, AB ülkelerinde maximum 3 ay.Turkiye’de mümkün değil
  2.3 Wajong-uitkering voor jonggehandicapten .Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. www.uwv.nlTurkiye’de mümkün değil. Özel izin olabilir
  2.4 Een uitkering op basis van de Toeslagenwet www.toeslagen.nlTurkiye’de mümkün değil
Kinderbijslag, het kindgebonden ( De Wet herziening exportbeperking kinderbijslag die sinds 1 januari 2015 geldt. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk www.svb.nl www.toeslagen.nlTurkiye’de mümkün değil

3.Türkiye’de gönüllü sigortalı olan ve eksik kalan emeklilik sigorta yıllarının Hollanda’da borçlanması ;

UWV en SvB                                                           Waar / Nerede ?

Vrijwillig verzekeren bij UWV Bent u niet verzekerd tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid www.uwv.nl  In Nederland
Vrijwillig verzekeren voor AOW en ANW in het buitenland ( Turkije ) via de Afdeling Vrijwillige Verzekeringen van UWV. www.uwv.nl  In Turkije
Vrijwillig te verzekeren voor de niet verzekerde tijdvakken AOW en ANW. www.svb.nl Toplam 50 yıllık sigortalı olmadığımız zaman, ek sigorta primlerini ödeyerek 50 sigorta yılımızı doldurabiliriz.  In Turkije In Nederland
  
Sosyal güvenlik yasaları / web sayfaları :   Halk ve çalışanların sigortaları ( Volks- werknemersverzekeringen )   https://www.st-ab.nl/wetbeu.htm www.toeslagen.nl www.socialezekerheid.nl www.wetten.overheid.nl www.mijnpensioenoverzicht.nl www.uwv.nl www.svb.nl www.hetcak.nl    Hollanda’da
  • Hollanda Pasaportu ve İkamet izni ?

Hollanda tabiyeti ve ikamet izni her ne kadar Hollanda’da çalışma ve ikamet zamanına bağlantılı olsa da, iki yasanın kendine özgün kuralları ve uygulamları vardır.

Daha fazla bilgi için www.ind.nl ve https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart

Resmi sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Saygılar ve sevgilerle.

Nejat SUCU

Sosyal Hizmetler Danışmanı

SON EKLENEN FİRMALAR

Ufuk Gazetesi Hollanda'nin en uzun soluklu Türkçe gazetesi Türkiye haberleri - nieuws van Turkije, Hollanda haberleri - nieuws van Nederland