Hollanda’ya yerleşecek beyin göçünde yeni fırsatlar « Ufuk Media

24 Temmuz 2021 - 06:02

Hollanda’ya yerleşecek beyin göçünde yeni fırsatlar

Türkiye’nin sahip olduğu yurtdışındaki beyinlerinin, sahip oldukları potansiyelini iyi değerlendirmesi gerekir.

Hollanda’ya  yerleşecek beyin göçünde yeni fırsatlar
Son Güncelleme :

20 Temmuz 2021 - 8:23

Korona pandemisi döneminde, yatırım, innovasyon ve her türlü kapital imkanın olduğu Hollanda’da büyüme beklenenin üstünde gerçekleşti ve hala aynı seviyede devam ediyor. Aynı zamanda bir şeyin de farkına varıldı ki; her ne kadar Hollanda’nın yatıırm imkanı ve parası olsa da; bu yatırımların içini dolduran Hollanda’lı beyin ve bilgi yetersiz kalıyor. Bu da dışarıdan gelmesi muhtemel kalifiyeli, yüksek eğitimli, seviyeli  bilgi ve bilim insan gücüne ve insan kaynaklarına ihtiyaç olduğu anlamına geliyor.

İmkanlar var ve genişletilmekte

  1. Bir işverene ait olan işçi açığını kapatmak için çalışana yurtdışından başvurulan bireysel çalışma izni ( Tewerkstellingsvergunning ),www.werk.nl. Aranan kalifiyeli meslek erbabı, Hollanda ve  Avrupa Birliği ülkelerinde bulunmaması gerekli.
  2. 2004 yılından bu güne devam eden, Bilim ve ilim göçü dediğimiz ( Kennismigratie / kennismigranten ) www.kennismigrantenregeling.nl  uygulaması. Daha geniş bilgi için;  www.ind.nl.
  3. 1 Harizan 2021 ‘den itibaren Hollanda kabinesinin yeni bir kararname ile, yeni başlayan ve genişletilen innovasyon içerikli işverenlerin ve girişimcilerin yurtdışından Hollanda’ya daha ucuz kalifiyeli eleman kabul edilmesini mümkün kılan uygulama ( innovatieve startups ) .
  4. Hollanda ‘ya Ankara anlaşması ile yerleşme ?

Anlaşma uyarınca Türk vatandaşları, AB üyesi Holanda’ya , serbest meslek vizesi başvurusunda bulunarak Hollanda’da ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebilme imkanına sahiptirler. Bunun için gerekli olan hukusal destek mutlaka alınmalır.

Daha önce neler yazmıştık bu konuda ?

Hollanda yabancı bilim adamlarına teslim. Son yıllarda göçmenlere yönelik yönelik olumsuz gelişmelerin yanında, böyle olumlu bir haberi okuyunca, kendi düşüncelerim ve yazımlarımda haklı olduğumu düşündüm. Yıllardır var olan bilim adamlarının Hollanda ‘ya yerleşimini düzenleyen Bilgi Göçü Yasası (Kennismigratie ) ve uygulaması meyvelerini vermeye başladı.

Dünyada süregelen şavaşlar, etnik, din, mezhep ve bölgesel savaşlar beyin göcünü Avrupa ‘ya ve Amerkika’ya hızlandırıyor. Hollanda’da da gelecekte, bilimsel ve Akademik eğitim yapacak gençlere bugünden çok gereksinimimiz var. O halde bu gençler neden bizim gençlerimiz olmasın ?

Son gelişmeler

Son yıllarda daha çok yabancı bilim adamı Hollanda’da görev almaya başladı. 2019 yılında Universitelerde öğretim uyesi olarak görev yapanların, araştırmacıların, innovasyon bilim adamlarının  oranı yüzde 44‘lerden yüzde 50 ‘lileride geçti..

Ne anlama geliyor ?                                                                                                                                     Yabancı kökenli bilim adamı, araştırmacı ve eğitimci demek, bilgi ve innovasyon demektir. Buda, Hollanda’nın  bilgi ve teknolojideki üstünlüğünü devam ettireceğini analımına gelir. Bugün itibariyle Hollanda bilim, buluş ve innovasyonda dünya dördüncüsü.

Bizim eğitim yapan gençlerimiz ise son yıllarda, önceki yıllara göre, kendi mesleklerinde iş bulabildiklerini geçen 5 yılda gözledik. Aldıkları kalifiyeli eğitimlerle uzun yıllar, iş pazarında aranan kalifiyeli beyinler olacaklardır.

Türkiye için bulunmaz bir kaftan !..

Birde unutmamak gerek, Avrupa Birliği vatandaşlığı Türkiye ve AB ülkelerinde ikamet ve çalışma olanağı sunmaktadır. Yüksek eğitimlerinin yanında, gençlerimiz fevkalade iyi düzeyde Felemenkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce bilmekteler.                                                                    

60 yılını AB ülkerinde geçiren 5 milyon Türk göçmeni, özvatanlarına ilim ve bilimde katkıları ve birikim aktarımı mutlaka olacaktır,

Türkiye’ye yapacağımız katkı ?

Gençlerimiz fedakar dedeleri ve babaları gibi, kendi Anavatanları Türkiye’ ye gerekli olan katkılarını sunacaklardır. Zaman ve yaşam şartları değişmekte ve gençlerimiz yokluk ve kıtlık görmediler. Bu sebeple gençlerimiz kaliteli ve güzel bir yaşam isterler. Bunda da bir gariplik görmüyorum. Sahip olunandan daha iyi imkanları sunan bir Türkiye’ye neden hizmet vermesinler.

Yapılması gerekli yasal düzenlemeler !..

Evet Türkiye’nin sahip olduğu yurtdışındaki beyinlerini, sahip olunan potansiyelini iyi değerlendirmesi gerekir. Biran önce Türkiye’de ki yeni yasal düzenleme “Bilgi göçmenleri “ yasası nın iyileştirilmesi gerekir,

Avrupa’dan gelecek beyin göçüne, üçüncü ve dördüncü nesil gençleri 5 bin ile 10 bin  avro arasında aylık, İstanbul Boğazın’da konut imkanı ve çocuklarına Almanca, Hollandaca, İngilizce ve Türkçe kaliteli eğitim ve yurtdışında eğitim bursu imkanı sunarak binlerce insan kaynaklarını ve süper beyinleri Türkiye’ye taşıması mümkündür. Tabiki Türk üniversitelerinde var olan eğitim kontejanındanda faydalanmaları mümkündür.

Biliyorum bu yazdığım teklif belirli bir çalışana, emekliye, dar gelirliye ve asgari ücret alana zor gelecek ama, varsıl olma, rahat yaşam ve milli gelirimizin kişi başına € 30 bin avro’ya yükselmesini kim istemez ki ? Yaşamda cok zaman oyunumuzu var olan kurallara göre oynadığımız zaman başarılı oluruz.

Saygı ve sevgilerimle.

Sosyal Hizmetler Uzmanı

Nejat Sucu