Bu Avrupa ülkesinde sınava girmeden Türk ehliyetinizi değiştirebilirsiniz

Bu Avrupa ülkesinde sınava girmeden Türk ehliyetinizi değiştirebilirsiniz
Yayınlama: 21.01.2023
A+
A-

Türkiye ile İspanya arasında imzalan anlaşmaya göre (2009) iki Devletten birinde düzenlenmiş sürücü belgesi hamili, diğer Devletteki ikamet iznini o ülkenin geçerli kanunlarına göre almış ise “Türk ve İspanyol sürücü belgeleri sınıfları karşılaştırma tablosuna ” uygun olarak sürücü belgesini almak için öngörülen teorik ve uygulamalı sınavlara girmeden, sürücü belgesini ikamet ettiği Devletin sürücü belgesi ile değiştirebilir.

Bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar oturma izni almış olanların tümünün sürücü belgeleri değiştirilebilecektir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi sonrasında alınan sürücü belgelerinin değiştirilebilmesi için söz konusu belgelerin değişimi talep edenin resmi olarak ikamet ettiği Devlet tarafından verilmiş olması şartı aranacaktır. Bu maddede yer alan koşullar, her iki Tarafin iç mevzuatında, araç kullanmak için gerekli olan fiziki ve psikolojik kısıtlamalarla ilgili kuralları etkilemez.Önceki maddede belirtilen koşullara halel getirmemek şartıyla, Türk sürücü belgelerini C1, C1+E, C, C+E, D1. D1+E, D ve D E sınıfı İspanyol sürücü belgesi ile değiştirmek isteyen sürücüler ile İspanyol sürücü belgelerini C. D ve E sınıfı Türk sürücü belgeleri ile değiştirmek isteyen sürücüler, özel bilgilerinin sınanacağı ve sürücü belgelerinde kullanıma izin verilen araç veya araçları genel trafiğe açık alanlarda kullanacakları sınavlara gireceklerdir.Simytech     Sifa