Yurt dışından araçla yardım göndereceklerin dikkatine!

Yurt dışından araçla yardım göndereceklerin dikkatine!
Yayınlama: 08.02.2023
A+
A-

Yurt dışından Türkiye’de ki depremzedelere gerek özel araçları ile gerekse ticari araçlar ile yola çıkmadan önce muhakkak yurt dışında bulunan T.C. konsolosluklarından izin belgesi almalıdırlar. Aksi taktirde gümrük kapılarında sorun yaşayabilirler.

Ticari araçla yardım malzemesi taşımak isteyenler, bulundukları ülkelerde ki gümrüklerde araçları mühürletirlerse güzergahta ki sınır kapılarından daha rahat geçecekleri ön görülmektedir. Ayrıca araçta Türkiye’ye girişte “malzeme listesi” hayati önem taşımaktadır.Türkiye’ye sorunsuz giriş yapılabillmesi için ticaret bakanlığının belirttiği kriterlerin yerine getirilmesi çok önemlidir.Yurt Dışından Gönderilen Yardım Malzemelerin Gümrük İşlemlerine İlişkin Duyuru

Deprem nedeniyle zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak veya kullanımlarına sunulmak üzere yurt dışından gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşyanın;

– Kamu kurum ve kuruluşlarına

– Kamu yararına çalışan derneklere

– Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara gönderilmesi durumunda gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

İlgili Bakanlıklarca koordinasyonun düzenli yapılabilmesini teminen bu kapsamda gelen eşyanın aşağıda sayılan kurum/kuluşlardan herhangi birinin adına gönderilmesi gerekmektedir.

• AFAD

• Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

• Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

• Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

• Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

• Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

• Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

• Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için;

• Varsa taşıma belgesinin

• Eşya listesinin (aşağıdaki örneğe uygun olarak) geldiği gümrük idaresine sunulması yeterlidir.

Simytech     Sifa