Hollanda‘da belgelerimizi saklama (veri koruma) kanununun sosyal güvenlik için önemi

Yayınlama: 21.05.2023
A+
A-

Hollanda’da bulunup özel ve tüzel olarak faaliyet gösteren bütün kurum, kuruluşlarda bilmediğimiz kadar verilerimiz, bilgilerimiz ve belgelerimiz bulunmaktadır.

Bu bilgiler ve belgeler doğumdan başlayan ve mezara kadar (Van wieg tot graf) uzanan uzunca bir yoldur ve ayrıca yaşantımızda kesintili ve kalıcı bir birikimin toplamıdır. Aslında bu oldukça çok geniş bir konu ve mevzuattır da. Onlarca kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, tüzükler, tebliğler, kararnameler ve belediyelerin kendi meclis kararları olan uygulama oldukça karışık olan “Vatandaşın verilerini, bilgilerini korumak ve saklamaktır.”  1. Ne kadar süre saklamak gerek ?

Aslında genel bilgi ve verileri koruma yasasında belirli bir süre bulunmamaktadır. De Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet (AVG).Yaslarda en az saklama süresi belirtilmiş olup, bu saklama süresi Anayasa  (het Burgerlijk Wetboek), Vergi Yasası, Ticari ve finans kurumları için belirlenmiştir. (de belastingwetgeving of de wetgeving die speciaal voor financiële ondernemingen geldt (Wet Financieel Toezicht).

1.1 İlk önce birey ve vatandaş kendi sorumlu

İlk önce kendi bilgi ve verilerimizi saklama ve koruma sorumluluğu bizlere, bireye yani vatandaşın kendisine aittir. Mevzuatlarla düzenlenmiş süresiz ve süreli koruma ve saklama yükümlülüğü bulunan kurumlar da vardır. Beldiyelerin nüfus dairlerindeki kayıtlar gibi.

1.2 90’lı yıllar ve Hollanda’nın dijitalleşmesi                                                           

Bilgisarayla dijital ortamda saklama ve kayıt altına alma olanağı 90 ‘lı yıllarda güncellik kazandı. Bu dönemde milyarlarca bilgi ve belge dijital saklama  sistemine yerleştirildi. Tabi ki bunun yanında milyarca orijinal belge ve  dökümen ise bir daha sahip olunmayacak bir şekilde yok edildi.

2.Bilgi ve veri devrimi gerçekleşti

Verilerin saklanması ve korunması ile ilgili belirli süre bulunmaktadır. Bu bilgi ve verileri saklama 1 gün. 1 ay, 1 yıl dan başlayarak 20 yıla kadar saklama süresi ve kanunen hükümlülüğü olan kurumlar ve kuruluşlar bulunmaktadır.

Bankaların bilgi ve kayıtlarını saklama ve koruma  süresi ve pozitif saldoyu ödeme süresi 20 yılı bulmaktadır.

Diploma ve tamamlanan eğitimleri 1995 yılından itibaren www.duo.nl ‘den temin etmek mümkündür. Ondan önce alınan bazı diploma ve belgeleri temin etmek te mümkündür.

2.1 Hollanda Eğitim Bakanlığı Bilgi, Yetki ve Eğitim Bursları Kurumu.

Diploma kwijt – DUOdiploma kwijt – DUO

2.2 Kaybolan emekli sandıkları hakkı (verloren pensioenenrechten)

Bazen emekli sandıkları bilgi bankasından olmayan hakkımızı, WWW.mijnpensioenoverzicht.nl web adresinden bulamadığımız zaman, o iş kolunda bulunan fonlardan var olabilecek hakkımızı DigidD ile araştırmak mümkündür.

  1. Sosyal güvenlik bilgileri : www.uwv.nl 3 yıl ile 7 yıl arası. Emeklilik hakları, primleri ve bilgileri bir ömür boyu..

3.1 Sigortalı yıllar ve emeklilik sandıkları www.mijnpwnsioenoverzicht.nl

Çalışma ve hızmet yılllarını belirten Hizmet belgesinin temini:

4- UWV Amsterdam’dan Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara Genel Müdürlüğü ; ne yapılan bir başvuru ile Hollanda’da toplam geçen sigortalı yılların (Verzekerde tijdvakken ) ve toplam çalışma yıllarını belirten “Hollanda Hizmet Belgesini “temin etmek mümkündür.

4.1 Çalışma yıllarını  belirten Hizmet Belgesi  örnek dilekçesi aşağıdadır:

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüĝü
Ziyabey Cad. No:6
06520 Balgat/ANKARA / TURKİJE

Konu : Hizmet belgesi ( TH – 205 )

Tarih : …../…../…….

Sayĝıdeĝer yetkili,

Yurtdışı hizmet borçlanma işlemlemlerinin  yapılabilmesi için, Hollanda’da çalışmış olduĝum seneleri gösteren “ Hizmet Belgemin ( TH – 205 Belgesi ) , Sosyal Güvenlik Kurumu ‘u aracılıĝıyla  Hollanda   UWV Amsterdam Kurumun’dan istenmesini ve adresime gönderilmesini saygılarımla arz ederim.     Adı ve soyadı ;  İmza  :

Hollanda vergi no ( BSN ) :

Doĝum tarihim

Hollanda adresim :

Bu konuda daha geniş bilgi için ; Sosyal güvenlik ve halk sigortaları hakkında bilgiler ; www.uwv.nl ve www.svb.nl

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK ) www.sgk.gov.tr .

5, Hollanda’da,  E devlet / kendi bilgi bankamız ( www.mijnoverheid.nl )

Buraya gerekli olan bilgi, başvuru, dilekçe ve tebliğler gelmekte olup. Hollanda hükümeti bilgi ve kayıt görevini yerine getirmektedir. Bu sayfaya bakmayan ve bilgi sahibi olmayanlar uğrayacakları zarardan kurumlar ve Hollanda devleti değil vatandaş kendisi sorumludur. Genelde bir e posta (Email ) adresi bağlantılı olup, gelen bilgi ve mektuplarımız anında e posta adresi ile bizlere bildirilmektedir.

6.Vergi verileri için gerekli olan saklamasüresi www.belastingdienst.nl

6.1 Vergi,bilgi ve kayıtların saklanması  en az 7 yıl

6.2 Kadaster / Mal, mülk ve konut ile ilgili en az 10 yıl ,

6.3 Belediyelede nüfus kayıtları “Beşikten mezara kadar”

Doğuşta başlayan kayıtlarımız mezarlığa kadar veya Türkiye’ye kesin dönüş yapıncaya kadar aktif kalmakta.

Hollanda Kurum ve yasaları (Bescherming persoonsgegevens)

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hollanda yasaları ve kuralları :

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet basisregistratie personen (Wet BRP).

6.4 Borçların ve kredilerin kayıtlı olduğu kurum; Een BKR registratie is een bij het Bureau Krediet Registratie geregistreerde lening of tegoed.

Hollanda Ceza hukuku, suç ve ayıplar

Suç ve ceza alınan yıllara göre cezanın bitiminden sonraki yıllarda var olan kayıtların saklanması 5 ile 30 yıl arasında değişmekte.

Bazen ölen kişinin ardından suç dosyası (Satafblad /strafbeschikking) 12 yıl saklanabilmekte.

Örnek : 40 yıl ve daha fazla koruma ve hapis cezasından sonra 80 yıl boyunca dosyanın saklanması, suç ve alınan cezanın ağırlığına ve niteliğine göre toplam saklama süreleri değişmektedir.

Adli Sicil Kaydı Sorgulama (VO )

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

Hollanda’da bazı iş kollarında insan ve hayvalarla çalışılan işlerde (mens en dier)  işveren sizden adli sicil kaydı sorguluma belgesi istiyebilir. Yapılacak ise gerekli olan VOG ‘u başvurusunda geçmişte işlenen ve kayıt altına alınan suç ve cezalar olumsuz etki yapabilir.

Devlet memurluğuna kabul edilmede işe alındıktan sonra, kişiye ait bireysel kimlik araştırması gerekli olabilmekte (Persoonlijkeidsonderzoek ) yasalarla belirlenmiş olan araştırma genelde Ordu ve Polislik hizmetleri için uygulanmaktadır.

Bilgi bankalarından haber alma ?                                                                              

Hollanda’da kurumların sahip olduğu bilgi bankalarından kurumlar yasal çerçeve içerisinde (De Koppelingswet Nisan 2003) bilgi alabilmektedir. Belediye kayıtlarının Hollanda Göç ve Göçmenler Dairesi (www.ind.nl ) ve Şosyal Sigortalar Bankası ( www.svb.nl ) anında takip edebilmektedirler.

Böylece orijinal bir araştırma ve bilgi birikiminin güzel bir ürünü daha ortaya çıkmış bulunmakta. Bu konuya başlarken, konunun bu kadar derin ve geniş  olabileceğini düşünmemiştim. Baya bir zamanımı aldı ama yine kendine özel bir yazım konusu oldu diye düşünüyorum. Belli ki geçmiş yıllarda bu konuda yeterli çalışmalarla karşılaşmadım.

Ufuk Media ailesi olarak sizlere faydalı olabildiysek ne mutlu bizlere.

Saygılarımla.

Simytech     Sifa