Kadir Gecesi’nde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

Kadir Gecesi’nde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
Yayınlama: 05.04.2024
A+
A-

Müslümanların sabırsızlıkla beklediği Kadir Gecesi tüm İslam camiası tarafından heyecanla karşılanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının son haftasına denk gelen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetler içinde geçecek. Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’nde neler yapılacağı, anlamı, önemi ve ibadetleri merak ediliyor. Peki, 2024 Kadir Gecesi’nde neler yapılır? Diyanet’e göre Kadir Gecesi’nin önemi nedir, ibadetleri ve duaları nelerdir?LÜTFEN KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNUTMAYIN         https://www.youtube.com/@UfukMediaKur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. Bu anlamlı günde ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, “Kadir Gecesi neler yapılır? Kadir Gecesi’ne özel bir ibadet var mı?” gibi sorulara yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kadir Gecesi’nde yapılacaklar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. İşte Başkanlık tarafından yapılan açıklamalar…

KADİR GECESİ’NE ÖZEL BİR İBADET VAR MI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma‘rifetü’s-sünen ve’l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü’s-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû’, 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.

Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen’…” (İbn Mâce, İkâmetü’s-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

KADİR GECESİ’NİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALI?

Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

LÜTFEN KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNUTMAYIN         https://www.youtube.com/@UfukMedia

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]).

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

Simytech     Sifa