Din

Yaza-çize, dilimizde tüy bitmesine rağmen, içimizden bazıları hala bildiğini okumaya devam ediyor. Dinimizin gereği olan, “Müslüman kardeşini ikaz et” şeklindeki farz-ı kifayeden yola çıkarak ikaz ettin mi de? Vay anam vay! Yandığının resmidir işte. Bu sebeple bu yazımda o kişilere güzel bir dost nasihatinde bulunacağım. Daha doğrusu o dost, bu...
26.05.2022
İnsanlık tarihine baktığımızda, dinin insanla beraber doğmuş olduğunu görmekteyiz. Öyle ki, nerede bir insan topluluğu var olmuşsa orada bir din de var olmuştur. Çünkü, toplu halde yaşayan insanların birbirlerine karşı bir takım görev ve hakları vardır. Din ise bunları düzenler. Din toplumsal bir olgu olması nedeniyle, insanoğlunun bulunduğu her yerde...
01.07.2019