İslam

Hayalen atmosferin biraz dışına çıkıp, yerküreye genel olarak göz attığınızda karışıklık olan, savaş yaşanan, kriz bulunan, kaos olan bölgelerin önemli kısmının, İslam coğrafyası olduğunu görüyorsunuz. İslam’ın özünden uzaklaşarak, dinin sadece şekli yönlerini yarım yamalak taklit eden, özünden uzaklaşmış, cehalete olduğunca yaklaşmış, İslam’ın emirlerinin aksine,  çalışmayı değil de tembelliği benimsemiş Müslümanların...
29.12.2021
İnsanlık tarihine baktığımızda, dinin insanla beraber doğmuş olduğunu görmekteyiz. Öyle ki, nerede bir insan topluluğu var olmuşsa orada bir din de var olmuştur. Çünkü, toplu halde yaşayan insanların birbirlerine karşı bir takım görev ve hakları vardır. Din ise bunları düzenler. Din toplumsal bir olgu olması nedeniyle, insanoğlunun bulunduğu her yerde...
01.07.2019
Dünyada İslama karşı savaş açılmış, popstarlar, topstarlar, televoleler birbiri ardına bomba gibi tepemizden aşağıya boşalıyor. Yüreğimizin sesini duyamaz olduk. Gözlerimiz futbol ekranlarında kulağımız müzik ve kahkahalara çevrili. Aşiret ağaları ise işin cabası. Bu gidişata kana doymayan vahşi güçlerin kıs kıs gülmediğini mi zannediyorsunsuz? Bunlar İslam ile savaşıyor. Bu çevrelerin uzantıları...
28.03.2007