KİS Hollanda

Entegrasyon konusunda devlet kurumlarına tavsiye raporları sunan düşünce kuruluşu Het KIS (Kennis Platform Inclussief Samenleving Katılımcı Toplum Platformu Düşünce Kurumu) yaptığı bir araştırmada belediye danışma kurullarının yeterince toplumun demografik yapısını yansıtmadığını, temsil kabiliyeti bakımından ciddi yetersizlikler olduğunu ve bundan dolayı başta göçmen kökenliler olmak üzere dezavantajlı, geri kalmış kitlelerin sorunlarının...
19.09.2023