mülteci

Hollanda, Fransa, Yunanistan, İrlanda ve İtalya’da yapılan bir araştırma sonuçlarına göre Avrupa’daki genç mülteciler 18 yaşına geldiklerinde sokakalara terk edilerek savunmasız bırakılıyorlar. Araştırmayı yapan Kalkınma Kuruluşu Oxfam Novib’e göre, Avrupa’daki genç mülteciler 18 yaşına geldiklerinde karşılaşacakları tehlikeler konusunda alarm veriyor. Araştırma bu kategorideki genç mültecilerin genellikle evsiz kaldığını, tehlikeli durumlara...
14.01.2023
1877 yılında Gaziantep’de doğmuştu. Asıl adı Mehmed Said’dir. 1899’de Yemen’e er olarak giden Mehmed Said, Yemen cephesinde gösterdiği muvaffakiyet ve kahramanlık üzerine başçavuş olmuştu. Mehmed Said, 1911’de Trablusgarb Harbi’ne gönüllü olarak katılmış, Balkan Savaşları’nda Çatalca Cephesi’nde savaşmıştı. Ancak dünya ve Antepliler onu Antepli Şahin Bey diye bilir. Antepli Şahin Bey...
07.09.2019