mülteciler

“Biz olmayı başarıyorsak bunun sebebi yalnızca başkalarının bizi başkalaştırmak için giriştikleri faaliyetleri kökten ve kalben reddetmemizdir.” diyordu Frantz Fanon. *** Sobasına odun atmadan önce odunu iki kere kovanın kenarına vuran teyzeye bunu niçin yaptığını sorduklarında teyze şu cevabı veriyordu: “Böcek felan varsa, düşssün de yanmasın diye oğlum.” *** Bunlar burada...
11.09.2021