polis şiddeti

Açıklanan rapora göre Hollanda Polisi, geçtiğimiz yıl 18.477 olayda güç kullandı. Polisin, geçen yıl şiddet kullanımına ilişkin yayınladığı rapora göre bu oran 2020’dekinden yaklaşık 2000 daha fazla. Holalnda Polisi, bu artışa kısmen korona önlemlerinin neden olduğu gerilime bağlıyor. Raporda şiddetten sorumlu dosya sahibi Frank Paauw, “Memnuniyetsizliğin olduğu ve otoritenin giderek...
07.04.2021