Şahin Bey

1877 yılında Gaziantep’de doğmuştu. Asıl adı Mehmed Said’dir. 1899’de Yemen’e er olarak giden Mehmed Said, Yemen cephesinde gösterdiği muvaffakiyet ve kahramanlık üzerine başçavuş olmuştu. Mehmed Said, 1911’de Trablusgarb Harbi’ne gönüllü olarak katılmış, Balkan Savaşları’nda Çatalca Cephesi’nde savaşmıştı. Ancak dünya ve Antepliler onu Antepli Şahin Bey diye bilir. Antepli Şahin Bey...
07.09.2019