arı

Eğer inananlar imajdan ziyade imanla, ama sağlam bir imanla Allah’ın davasının yolu üzere olsalardı; şüphesiz Allah’ın (azze ve celle) orduları da onların yanında olacaktı.   Nasıl ki; Hz. Nuh’un yardımına bulutları, Hz. Hud’un yardımına rüzgarları, Hz İbrahim’in yardımına ateş ve Hz Musa’nın yardımına suyu koşturduysa; sevdiği kullarının yardımına illaki icabet...
27.11.2022