Dua

18.09.2023
Evvela şu sözü akllımızda tutalım, zira yazımda anlatmak istediğim tam da bu cümlenin merkezinden ibarettir: “Söz, tasavvurla eylemin tam merkezinde yer alır. Düşüncenin meyvesi, eylemin tohumudur.” *** İmam El Maverdi der ki; “Kader söylediklerinizle müvekkeldir, söylediğiniz kelimelerinizi murakabe (iyi ölçün) edin, söylediklerinizi, kendi nefsiniz karşılayacaktır. Allah’tan dünya ve ahiretiniz için...
05.04.2022
Müminler olarak şuna inanıyoruz, Rabbimizin Kur’an’da Karia süresinde buyurduğu gibi mizanda sevapları ağır basan kurtulacak. Bunda zerrece şüphe var mı? Yok! O halde şu anda fırsat ayağımızda. Hem de bilmeyiz bu kaçıncı kere.  Hem de bu günlerde iş güç yok (ya da az) iken, derim ki, gelin şu ‘evde kal’ sloganını...
29.04.2020