Takvim

Hayatın değişmez kuralı sürekli bir değişim ve ilerleme olduğu gibi kaçınılmaz olarak yıpranma, eskime ve çürüme de her varlığın kaderidir. Her yeni eskir, her doğan ölür. Hatta milletler ve ülkeler de yaşlanır ve yıpranır, zamanı gelince ölür ve tarih sahnesinden çekilir. Dünyanın sonuna kadar sürecek bu işleyişi durdurmak insan için...
14.01.2018