Türk’ün töresi ve bir milletin uyanışı

Yayınlama: 02.05.2024
A+
A-

Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dili ile söyler; sözü iyi olursa, yüzü parlar. Bilge Kağan.

Türk adının tarihte ilk defa geçtiği devlet olan Göktürk Devleti dönemine ait Bilge Kağan, Kül Tegin ve Tonyukuk başta olmak üzere yüzlerce yazıt, Orta Asya’nın kalbinde, Türklüğün en eski yazıtları olmaları münasebetiyle, tarihi açıdan büyük önem arz etmektedir.Hiç şüphe yok ki Türk milletinin tarihinde sahip olduğu en önemli ve kutsal eser Orhun Yazıtlarıdır. Günümüze baktığımızda dünyanın her bir köşesine yayılmış olan Türk milleti, bu abideler ile ne kadar gurur duysa azdır. Prof.Dr Ahmet Taşağıl’ın da dediği gibi, “Bu abideler mekan içinde genişliği olan milletimizin, zaman içindeki derinliğini gösteren en önemli belgedir”Türk adının yani milletimizin isminin geçtiği ilk Türkçe metin bunlardır. Kimileri heykel dese de, milletin hafızasına nakış nakış işlenmesi adına taşlar üzerine kazınan ilk Türkçe Türk tarihidir. Bu abidelerde Türk milletine asıl aktarılan Türk milliyetçiliğin temelleridir.

Nedir bunlar?

Türk milliyetçiliğin temellerinin görüldüğü bu abidelerde anlatılanlar;

  • Türk Kağanlarının millete hesap vermesi
  • Devlet ve milletin birbirlerine karşı vazifeleri
  • Türk dünya nizamı, töresi ve medeniyeti
  • Türk askeri dehası

Buradan ayrıca anlaşılıyor ki gibi Orhun Yazıtlarında kullanılan Türkçenin o devirlerde dahi ne kadar zengin ve işlek bir dil olduğudur.

***

Bilge Kağan’ın “Ey Türk Milleti” diye seslenişinin altında yatan en önemli unsur, millet anlayışının tam anlamıyla idrak edildiğinde bir devletin asla yıkılamayacağıdır.

Bunun en güzel ispatı: Üstte mavi gök basmasa, altta yağız yer delinmese, Türk milleti, senin ilini, senin töreni kim bozabilir di? Ey Türk milleti! Titre ve kendine dön!

Buradan anlıyoruz ki Millet dışında, yabancı her türlü oluşumlar Türk milletinin aleyhinedir. Millet anlayışından çıkıp Kul veya Kulluk fikri benimsendiğinde yani Türk Töresinden ayrıldığında nasıl bir çöküşler yaşandığını Türk tarihine bakıldığında açık ve net bir şekilde görebiliriz. Ve ne zaman yabancı oluşumlardan kurtulup tekrar millet olma anlayışı hakim olduğunda, daha doğrusu yeniden uyandığında, Türk Milletinin neler yapabileceğinin en net örneği 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’dir. Y

üce Yaradan milletimizi tekrar ‘uykuya’ daldırmasın.

Sağlığınız daim vatan sevginiz hakim olsun.

Simytech     Sifa