Karar

Yayınlama: 02.03.2024
A+
A-

Ne olmadığımızı anlatmak için harcadığımız zamandan dolayı ne olduğumuzu anlatmaya fırsat bulunmuyor. Bunun en büyük sebebi yıllardır Türk Milliyetçiliğine yapılan suçlamalardır ve genel olarak bunların temelinde ise ideolojik çatışmaların yatıyor olmasıdır. Bunlara bir şekilde göğüs gerebiliriz. Ama en acısı kendilerini Türk Milliyetçisi olarak tarif edip bu suçlamaları adeta haklı çıkaracak fikirsel sapmalara düşenlerdir ve Türk Milliyetçiliğine atılan iftira ve yapılan suçlamalar arasında 1. sırada olan ise ırkçılıktır.

Türk Milliyetçiliği ve Irkçılık arasındaBu konuyu biraz araştırdığımızda ideolojik sebeplerden dolayı yapılan suçlamaların aslında Türk Milliyetçiliğine değil Türk Milliyetçilerine yapıldığını görüyoruz. Klasik olarak duyduğumuz ise, “Türk Milliyetçiliği kabul, ama siz ırkçılık yapıyorsunuz”Şimdi bunu kabul edebilirim çünkü bu suçlama bilgi yetersizliğinden geliyor ve bir şekilde doğrusu öğretilir. En azından, “adam milliyetçilik ile ırkçılık arasındaki farkı biliyor” derim.

Asıl en tehlikelisi olan ise milliyetçilik = ırkçılık diyen zihniyet. Buna inanan kitlelerin bu iki fikrin, insanları ayrıştırdığını, insanlar arasında bölünmüşlüğe yol açtığını, insanların sırf insan oldukları için birbirleri ile sevgi içinde yaşamalarına engel olduğu kanaatine varmış görüyoruz. Ayrıca kardeşlik türküleri söyleyip te her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almaktan da geri kalmazlar.

Milliyetçilik

Milliyetçilik kavramının içerisinde, milletlerin farklı özellikleri olduğunu veya aynı özelliklerde buluştuğunu görürüz. Bu özellikler kültür, tarih, dil, inanç, ahlak yapısı, sosyal yapısı v.b özelliklerdir. Milliyetçilik bu kavramlar ile Millet anlayışını ortaya koyar. Bu sebepten dolayı millet kavramı milliyetçiliğin icadı değildir. Milliyetçilik, millet kavramını keşfetmiştir.

Bir nevi şöyle de diyebiliriz: Milliyetçilik aslında milletin, millet olarak var olmasını ve millet yapan bütün unsurları en iyi en doğru ve en güzel şekilde muhafaza etmektir ve üst seviyede geliştirmektir.

Gelelim ırkçılığa

Kelime anlamı olarak farklı bir ırka veya etnik kökene sahip oldukları için insanlara önyargı ile yaklaşmak, ayrımcılık veya düşmanlık yapmaktır. Maalesef bunlar, ırkçılar, kendilerini Türk Milliyetçisi olarak tanıtıyor.

Bunlar olaya sadece ırk olarak bakarlar, yani ten rengi, gen ve fiziksel özellik olarak ırkı ele alırlar. Ve bu ele alınış benim görüşüme göre daha bağnaz, dar kalıplar içinde kalmış ve her şeye sadece at gözlüğü ile bakan bir kitle.

Günümüzde neler oluyor

Son 20 senedir, bir ideolojik çatışma üretip Türk Milliyetçilerine ırkçılık suçlaması yapan kitle arasında ne yazık ki siyasi ümmetçi / siyasal İslamcı ideolojisi ve onun mensupları olduğu da açıkça görülmektedir.

Bunlar tıpkı diğerleri gibi milliyetçilik = ırkçılık diyen fikir etrafında toplananlardır. Millet olma ruhundan uzak, bu kavrama düşman ve dünyevi ilimlerinden uzak sadece uhrevi ilimleri kaale alan bir topluluk görüyoruz. İnsanların seçimlerine elbette karışmak olmaz. Olmaz da, eğer ki suçlamalar ırkçılığa kadar giderse o zaman gereken cevabı vermemek de olmaz. Bu kitlenin kullandığı en meşhur söylem ise; bazı iyi niyetlilerin de kullanmış olduğu, “Öbür tarafta Türk müsün diye sormayacaklar, Müslüman mısın diye soracaklar” cümlesi.

Kaldı ki bağlı olduğun ve varlığı kesin kanıtlanmış bir milletin ismini bir kimlik olarak kullanmak Müslüman olmana engel değildir. İslam milliyetçiliği yasaklamaz sadece ırkçılığı yasaklar. Bunda da hem fikiriz zannımca.

Milliyetçilik ve ırkçılık arasındaki farkı anlamak için sosyal-bilimlere ilgili olmak lazım, ama “dünyevi işler bunlar” dersek aynı siyasi ümmetçi ideolojisi gibi millet kavramından rahatsız olur, Türk Milleti yerine ayıp olmasın diye, “Bu millet” demek zorunda kalırız.

Ve dahi; Müslümanları ümmet çatısı altında toplayacağım derken Türk Milletini (bilmeyerek de olsa) mozaik gibi paramparça edersiniz. (Cennet mekan Başbuğ Alparslan Türkeş’in “ Ne mozaiği Ulan” sözü geldi de aklıma)

Sağlığınız daim vatan sevginiz hakim olsun,

Simytech     Sifa