PIKNIK

İstanbul Sözleşmesi’nin asıl amacı ne idi?

Yayınlama: 26.03.2021
A+
A-

Tarih 28 Temmuz 2020

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ne Anlama Geliyor?” başlıklı bugüne ve bugünden sonrasına ışık tutacak çok önemli bir yazı kaleme alıyor.***O günkü  “İstanbul Sözleşmesinin Satır Aralarını Okuyalım” ısrarlı yazısına, “Eğer toplumsal cinsiyet eşitliğini “kadın erkek biyolojik olarak eşittir” olarak anlıyorsanız yanlıştır. Çünkü kadın ve erkek yasalar ve fırsatlar yönünden eşittir ve eşit olmalıdır. Biyolojik olarak eşit değildir çünkü genleri farklıdır. Psikolojik olarak eşit değildir çünkü duygu ifadeleri farklıdır.” diye başlayan Tarhan meğer aslında şu günlerin en büyük tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi’ne önemli atıflarda bulunuyormuşta maalesef iyi algılanamamış.

***

Konu ile alakalı çatışmaların ilk başladığı günden bu yana, ‘geç alınmış bir çekilme kararı’ olarak gördüğüm İstanbul Sözleşmesi aslında zannettiğiniz kadar masum bir anlaşma da değildi. Tarhan’ın aşağıda okuyacağınız satır arası detaylarında da (10.detay) göreceğiniz gibi asıl amacın insanlığın nüfüsunu azaltmak olduğunu anlamamak en küçük ifadeyle ahmaklık olacaktır. Tıpkı korona virüsünü başımıza illet edenlerin amacının insan nüfusunu azaltmak olduğu gibi. Haa bu arada hatırlatmakta fayda var. Tarhan bu yazıyı girişte de belirttiğim gibi Tarih 28 Temmuz 2020’de kaleme alıyor. Yani Türkiye sözleşmeden çekilmeden ortalama 6 ay önce.

***

Kısaca diyeceğim şu ki: Tarhan’ın “Bu nedenlerle İstanbul Sözleşmesi değiştirilmesi için Avrupa Parlamentosu Genel sekreterliğine, teklif yazılmalıdır.” fikri haricindeki satırların yüzde 99’unun altına bende imzamı atarım. Zaten AP’ye gidilmeden ülke olarak sözleşmeden ayrıldık. İyiki de ayrıldık.

***

Şimdi gelelim Tarhan’ın kaleme aldığı o yazıya. Lütfen çok dikkatlice ve adım-adım, sindirerek okuyalım. Aksi halde bizi kendi kültür ve inançlarımızla vurmak isteyenlerin oyunlarına gelmemiz ve alınan bu kararla devletimize destek olmak yerine köstek olanlara verecek pek cevabımız olacağını zannetmiyorum. Şimdi çok feyz alarak okuduğum o yazı ile sizleri başbaşa bırakıyorum

***

“Kadın ve erkek beyinleri farklı çalışır”

Kadın beyni dişildir, üstün tarafı şefkat kahramanı olmasıdır, empati yönünden erkekten üstündür, duygusal okuryazarlığı daha yüksektir, korkuya direnci azdır, bu nedenle anneliği daha iyi yapar, çocuğunu daha iyi korur, konuşma becerisi gelişmiştir bunun için çocuğu daha iyi büyütür. Estetik algıları üstündür çünkü sosyal çeşitliliği kadın beynine borçluyuz. Müzik, sanat, resim yetenekleri daha öndedir. Sonuçtan çok süreci düşünür. Üzüntüsünü doğrudan ağlayarak daha kolay ifade eder. Aşk denildiğinde romantizmi görür.

Erkek beyni erildir, mantık, muhakeme, analiz ve hesaplama yönünden kadın beyninden bir adım öndedir. Bunun için daha atak ve atılgandır. Süreçten çok sonuca odaklı çalışır. Benmerkezci çalışmaya yatkındır, hemen çıkar hesabı yapar. Üzüntüsünü öfkelilik olarak ifade etmeye yatkındır, aşk denildiğinde erotizmi öncelikler.

Eril ve dişil beyinler yaş ilerledikçe ve kişiler istedikçe ön beynin güçlenmesi ile olgunlaşır. İki bakış birbirini tamamlamaya göre çalışır. Duygu ve mantık dengelenir, sonuç ve süreç algısı gelişir, kişiler biz bilinci geliştirirse iyi bir takım olurlar. Anne, baba, eş ve iş insanı rollerini öğrenirler. Çünkü rol paylaşımı biyolojik değil sonradan öğrenilmedir. Çünkü kimlik duygusu, etnik, sosyal, kültürel veya cinsel olsun kimlikler sonradan öğrenilir doğuştan ve içgüdü değil öğretidir, edimseldir.

Eşleşme biyolojik, evlilik kültüreldir.

Biyolojik cinsiyet doğuştan, cinsel kimlik kültüreldir. Rekabetçilik ve tamamlayıcılık sonradan öğrenilir. Eğer tarafların yetiştiği ortam kadın erkek ilişkisini rekabetçi bir ilişkiye çevirmişse bir arada yaşayamazlar. Kadın erkek ilişkisi kadın ve erkek savaşlarına dönmüştür. Feminizm eğer kadının özgürleşme hareketi ise doğru ve faydalıdır, eğer kadın erkek rekabeti ise kapital sistemin rekabetçiliğinin aileye yansımasıdır ve aileye zarar vermesine neden olur. Kadın erkek ilişkisinin tamamlayıcı ilişki olduğunu savunan kültürlerde mutlu aileler orta çıkar.

Tuzak kavramlar ve Aile içi şiddetin çözümü

 

1-İstanbul Sözleşmesinde kadın erkek eşitliği kavramı tanımlamamıştır

2-İstanbul sözleşmesi Kadın kavramını 18 yaşın altındaki kızlar için de kullanarak, halen anne babanın doğal vesayetinde olan gençlerde ‘rastgele cinselliği’ teşvik etmesi bizim doğrularımız olamaz.

3-Eş yerine partner kelimesini kullanarak evlilik ve nikah karşıtı ideolojileri desteklemiştir bu bizim doğrularımız olamaz.

4- Şiddet kavramını erkek cinsiyet kimliğine indirgemektedir. Toplumsal cinsiyete dayalı, kadına yönelik şiddet nedir? Kıskançlık paranoyası şiddeti, patolojik aşk şiddeti, ‘Kriminal’ kişinin şiddeti, klinik vakaların şiddeti, hepsini “toplumsal cinsiyete dayalı şiddet” veya erkek

şiddeti olarak tanımlamak İstanbul sözleşmesinin tarihi yanılgısıdır. Erkek karşıtlığını destekleyen bir sözleşme adaleti sağlayamaz.

5-Eşi evden uzaklaştıran tavsiyeler yerine öncelikle zorunlu tedavi ve rehabilitasyon yapan yasalar ve yöntemler önerilmeli idi. Kadın ve erkek ilişkisini hak ve özgürlük odaklı değil güç odaklı olduğunu savunan kültürlerde aile bağları ve değerleri zayıflar, şiddet olayları ve boşanmalar artar, çocuklar mutsuz yetişirler.

6-Şiddeti fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet olarak ayrı ayrı belirtip tanımlamasının yapılmaması bulanık bir kavram olarak aile içi ilişkilere zarar vermektedir. Sorunların çözümünde ‘ombudsmanlık’ anlamında ‘aile hakemlik kurumunu’ teşvik etmeyip kutsal kitabımızda olan bu kavramı, bir seçenek olarak sunmaması bizim değerlerimize aykırıdır. Çünkü boşananların %20 si geri dönmektedirler. Sonuç olarak evlenmekten korkan insanlar artmakta ve batı kültüründe çok yaygınlaşan %50 nin üzerine çıkan, nikâhsız beraberlik ve çocuk sahibi olmak gizlice teşvik edilmektedir.

7-Şiddetle mücadele için kimlik savaşları önerilmesi yanlıştır. Şiddetle mücadele şiddete şiddetle karşılık vererek olmaz uzman yardımını artırmakla olur. Aile kutsal değil birey kutsaldır diyen kişiler evlenmemeliler. Çünkü kimse kutsal ve değişmez değildir. Çünkü evlilik takım çalışmasıdır. Güç ve kişilik çatışmasını hızlandıran feminizm öğretisi ailenin en büyük düşmanıdır. Bu öğreti bazen pembe bazen yeşil renkte ortaya çıkabilir, yani kültürel rengimize girip bizi içerden yaralayabilir.

8-Kadın ve erkek biyolojik cinsiyet olarak farklı genetik yapıdadır. Taraflar sosyal ve cinsel kimlik olarak kültürün öğretisine sahiptirler. Kültürümüzü değiştirme kararı verenler sonuçlara razı olmalıdırlar.

9-Aile içi şiddetin kök nedeni araştırıldığında ego savaşları, sorun çözme yöntemi geliştirilememesi ve bağımlılık gibi etkenler vardır. Bununla ilgili hiçbir çalışmayı önermeyen sadece ceza yöntemlerini sözleşmenin %80 ine yazan batı değerlerini bize dayatan bir sözleşme yeni doğrulara da uymamaktadır. Bu nedenle değiştirilmesi için Avrupa Parlamentosu genel sekreterliğine, teklif yazılmalıdır.

10-Rol paylaşımı bozuluyor mu?

Eğer küresel ideoloji olarak toplumsal kimlik eşitliği adı altında kadın ve erkek kimlik öğretilerimizi değiştirirsek önümüzdeki on yıllarda aile bir arada tutan rol paylaşımı bozulacağı için evlilikler hızla dağılacak insanlar evliliği ayak bağı olarak görecekler ve dünya nüfusunun artışı duracaktır. Ancak toplumun yapı taşı ve güvenli alanı yani sığınağı olan aile dağıldığı için toplumun ruh sağlığının bozulması mukadderdir.

11-Eğer toplumda ve ailelerde kadına ve çocuklara yönelik şiddet artıyorsa bunun çözümü kadın erkek ilişkisini düzeltmek mi yoksa erkek karşıtlığı ile rekabeti artırmak mı? Namus algısının erkek zulmünü artırdığı doğrudur, ama namusun erkek ve kadın için eşit önemde olduğunu savunmak yerine anayasal bir kavram olan ırz ve namus karşıtı söylemler oyuna gelmektir. Aile içi şiddetti önlemek amacı ile çıkarılmış bu sözleşme Ceza yasası niteliğindedir, bu konuda namus algısı ile ilgili eğitim ve toplum bilgilendirme ikinci planda kalmıştır.

12- Enset, pedofili, eşcinsel evlilikler sosyal öğretilerdir, her kültür kendi kimliğinde özgür olmalıdır, onaylamama haklarını önlemek hiledir. Homofobi cinsiyet ayrımcılığıdır doğru ama evlilik karşıtlığı olan heterofobi de cinsiyet ayrımcılığıdır bunu da görmemek sinik felsefedir, hesap içinde olmaktır. Yerel olmadan evrensel olamayız yerelliğimizi korumak zorundayız.

13- Her türlü şiddet lanetlenmelidir, şiddeti hak arama ve sorun çözme yöntemi olarak öneren öğretilerle mücadele etmek yerine şiddet sadece erkek kimliğine indirgeme algısı oluşturmak adil değildir, erkeklerin niyetini okuyarak şiddet uygulayabilir diye potansiyel suçlu olarak gören anlayış “kadının beyanı yorumsuz şekilde yeterli gören anlayış” adil değildir.Erkek beyanının da aynı şekilde yeterli görülmemesi masuniyet karinesine aykırıdır. Bu sebeplerle toplumsal cinsiyet eşitliği küresel bir ideolojidir, kabul edip etmemek sosyal politikaları belirleyenlerimizin sorumluluğundadır ve vebalindedir.

Lütfen İstanbul sözleşmesinin bize dayattığı toplumsal cinsiyet eşitliği kültürel psikolojik savaşının sonucunu görelim. Cinsiyet eşitliği değil cinsiyet adaletini savunalım. Bu nedenlerle İstanbul Sözleşmesi değiştirilmesi için Avrupa Parlamentosu Genel sekreterliğine, teklif yazılmalıdır. Sözleşmenin 72. Maddesi bu yetkiyi ülkelere vermektedir. Sözleşmenin faydalarını muhafaza ederek toplumumuzu koruyan bir yöntem olarak bu öneri göz önüne alınmalıdır. Aile bütünlüğüne önem veren politikalar geliştirmezsek torunlarımız bize iyi gözle bakmayacaktır tabi eğer ortada toplum kalırsa.

Vesselam,

Simytech     Sifa